Magyar Néprajzi lexikon 4. kötet, N-Szé

MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKO­­N Főszerkesztő: Ortutay Gyula Népi kultúránk történeti sorsát alapve­tően meghatározta a magyarság életének színtere Európa közepén. Kelet és nyugat határán ezer éven át szinte minden jelen­tős szellemi áramlat érintette kultúrán­kat, és ezek nem maradtak hatás nélkül népi műveltségünkre sem, amely a hon­foglalás idején magunkkal hozott örökség és e termékenyítő hatások szintézisében páratlanul sajátossá fejlődött. A Magyar Néprajzi Lexikon anyaga ékesen tanúsítja, milyen sok néppel áll kapcsolatban a magyarság néprajza és ugyanakkor meny­nyire jellegzetesen egyedi. A IV. kötet olyan jelentős, nagy történeti múltú tájak néprajzát mutatja be, mint az Őrség, a Palócföld, a Sárrét, a Székely­föld; őstörténeti tanulságokat rejtő szo­kásokat és hiedelmeket, mint például a pünkösdölés, a ráolvasás, a rontás, a regö­lés. A táplálkozás ízlésváltozását szem­lélteti a sáfrány és a paprika kultúrája. Régi mesterségek, szerszámok, eszközök, ruhadarabok, népművészeti stílusok, bal­lada- és mesetípusok mellett a betyár­világ egy-egy alakjáról is romantikamen­tes, de érdekes, színes leírást talál az ol­vasó a sorozat új kötetében. Ugyancsak ebben a kötetben találhatók meg a legna­gyobb számban néprajzi intézményeink és folyóirataink ismertetései. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents