Magyar Néprajzi lexikon 5. kötet, Sz-Zs (1982)

MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON Főszerkesztő: Ortutay Gyula Népi kultúránk történeti sorsát alapvető­en meghatározta a magyarság életének színtere Európa közepén. Kelet és nyugat határán ezer éven át szinte minden jelen­tős áramlat érintette kultúránkat, és ezek nem maradtak hatás nélkül népi művelt­ségünkre sem, amely a honfoglalás idején magunkkal hozott örökség és e terméke­nyítő hatások szintézisében páratlanul sajátossá fejlődött. A Magyar Néprajzi Lexikon ékesen tanúsítja, milyen sok nép­­­el állt kapcsolatban a magyarság néprajza és ugyanakkor az mennyire jellegzetesen egyedi. Az V. kötet olyan nagy múltú tájak néprajzát mutatja be, mint a Szi­lágyság, a Tiszántúl, Torockó vidéke. Az olvasó találkozhat a népi hitvilág és a nép­mesék alakjaival: tudós, vasorrú bába, és megismerkedhet régi mesterségekkel: sze­redás, szűcsmesterség, varga. Cikkek sora foglalkozik a szőlőművelésnél és a hozzá kapcsolódó történeti hagyományokkal. Ugyancsak ebben a kötetben találhatók nagy számban népi tánckultúránkra vonat­kozó átfogó cikkek. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents