Népszabadság, 1975. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-14 / 38. szám

Meglepetések a női egyesben Kiesett Magos, Kisházi és a kínai világbajnok Calcuttában az asztalitenisz­­világbajnokságon csütörtökön is­mét teljes „üzem” volt, a férfi és női egyes előző napi selejtezői után, most már a 128-as, illetve 64-es tábla részvevőit szólították asztalhoz, köztük a magyarokat is. Gergelynek az indiai Majit Dua, a válogatott egyik tagja nem oko­zott különösebb gondot (3:0). Nem sokkal utána Börzsei is befejezte első mérkőzését, de neki jobban meg kellett küzdenie a belga Hei­nén ellen (3:1). Akadt néhány rendkívül érde­kes összecsapás is, s ezek élén a sokszoros szovjet bajnok, Gomoz­­kov és az 1969. évi japán egyéni világbajnok, Itoh mérkőzése állt. Gomozkov kitűnő játékkal 3:1 arányban győzött. Sokan kísérték figyelemmel a jugoszláv Sztipancsics és a svéd Persson mérkőzését, annál is in­kább, mert a skandináv játékos már sokszor okozott meglepetést. Ez most elmaradt, csak megszorí­tani tudta Sztipancsicsot. Még egy csalódás érte a svédeket, a japán Abe 3:0-ra nyert —. igaz, szoros játszmákban — Thorsell ellen, akit pedig sokan Kjell Johansson utódának tartanak. A világbaj­noki címet védő kínai Hsi En-ting 3:Ö-lal kezdett Zho Young (KNDK) ellen. A magyar táborban kicsit ag­gódva várták Jónyer első mérkő­zését a svéd Vikström ellen. Jó­nyernek nagyon nehéz dolga volt, végül csak ötjátszmás nagy csa­tában (3:2) tudta biztosítani beju­tását a második fordulóba. Amint várható volt, igazi nagy meglepetés nélkül zajlott le a fér­fi egyes első fordulója, s alakult ki a második „menet" 64-es mező­nye. A befejező találkozók alkal­mával Tímár is győzött az olasz Constantini ellen. Nagy meglepetésekkel kezdő­dött a női egyes első fordulója, s a vesztesek között magyarok is találhatók. Az európa-bajnoki cí­met védő Magos Judit a csehszlo­vák Grofovától 3:1 arányú vere­séget szenvedett és kiesett. Min­denesetre a sorsolás furcsa „játé­ka” volt, hogy a tavalyi EB-győz­­tes és a két év előtti világbajnoki ezüstérmes mindjárt szembekerült egymással. Kisházinak a japán Ohzeki volt az ellenfele, bár nagy becsvággyal küzdött, nem tudott nyerni ellene (2:3). Lotaller 5 játszmás csatában győzött a jugo­szláv Jeler ellen. A magyarokat legfeljebb az vi­gasztalhatja, hogy ugyancsak az első fordulóban kiesett a világbaj­noki címet védő kínai Hu Yu Lan, továbbá Lee Ailese, a dél-ko­reaiak legjobbja. TANMEDENCE TORNATEREMMEL Elkészült a Velencei-tavi Vízi Sportiskola új evezős oktatóháza. A kél fedett evezős tanmedencét és a nagyméretű tornatermet, valamint öltözőket magába/oglaló sporlkombináíot télen is hasz­nálni tudják a sportiskola növendékei. Délelőtt az agárdi és a gárdonyi általános iskolások itt tartják a tornaórákat. [LalbcOgaFQjpáiii] Harmadik mérkőzés 0:3 Havanna, február 13. A Zalaegerszegi TE labdarúgó­­csapata búcsúmérkőzését magyar idő szerint csütörtök hajnalban játszotta Kuba válogatottja ellen, Havannától hatvan kilométernyi­re, Guira de Melenában. A ma­gyarok 3:0 (1:0) arányú vereség­gel búcsúztak. A második félidő első negyedórájában mindkét részről több szabálytalanságot le­hetett látni. Végül az lett a kö­vetkezmény, hogy a bíró hat perc alatt három magyar játékost — Antonit, Molnárt és Sóst — állí­tott ki. A zalaegerszegiek tehát egy győzelemmel és két vereséggel fejezték be kubai portyájukat. — Függetlenül az eredménytől — mondotta Balogh János, a csa­pat vezetője — hasznosnak ítélem meg utunkat. A célt elértük: a Már a tavaszra gondolnak A TERMÉSZET JÁRÓK, a he­gyek, vizek, a szabad levegő ked­velői már készülődnek a tavaszi kisebb-nagyobb túrákra, kirándu­lásokra. De vajon milyenek a le­hetőségek? Tavaly sok új túrajelzés ké­szült, az összekötő utak száma nö­vekedett a budai hegyekben, a Pi­lisben, a Börzsönyben, a Mecsek­ben, a soproni hegységben, bizo­nyos mértékben a Bükkben is. A Mátrában az üdülőkörzetek egy része turisztikailag kifogástalan, de még több régi, nagyon nép­szerű turistaút van elhanyagolt állapotban; ezek mind felújításra, kiegészítésre szorulnak. A Vértes és a Gerecse fejlődött a legtöbbet, nem kevésbé a veszprémiek nagy túraterületei. Tavaly 83,5 km új jelzett út ké­szült el és összesen 40,5 km régi utat újítottak fel. A Keszthelyi­hegységben kilátót építettek a Garga-hegyen. Kétszáz új irány­jelző táblát helyeztek el, s az idén főképp a zánkai úttörőváros kör­nyékén létesítenek olyan útrend­szert, amely elősegíti a táborozó úttörők kirándulásait. Nagy jelentőségű változás, hogy az országos Kék-túra 1975-től Ve­­lemben, az egyik leggyorsabban és legszebben kialakult dunántúli üdülőhelyen kezdődik. (Ezt már tavaly tervezték, de csak az idén került rá a sor.) A túrázók Szom­bathelyről Kőszegre vonattal, on­nan autóbusszal jutnak Velemre, ahol megkezdik 120 km-es útju-NÉPSZABADSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Katona István Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Előfizetési díj egy hóra 20,— Ft Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Vili.. Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343—100. 142—220 . A Népszabadság levélcíme: 19G0 Budapest A Hírlapkiadó Vállalat levélcíme: 1959 Budapest Terjeszti a Magj ar Posta Előfizethető minden postahivatalban és a kézbesítőknél SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001 * * * kát — Ilona-völgyön, az Acsádi­­erdőn, Felső- és Alsó-Szelesfcén, Lőrinc-majoron, Sárváron, Gér­­cén, a Farkas-erdőn, a Kecske­hegyen, a Szajki-erdőn, a Végedi­­erdőn, Kis-Vásárhelyen át — Sü­megre. Minthogy 1974-ben a Kék­túra útvonala két módosítással az Eötvös-kilátó és Balatonhenye, to­vábbá a bükki Telekessy-ház és a Bélkőnyak között — mintegy 6 km-rel megrövidült —, a Kék­túra teljes hossza 1024 km. A természetjárás egyik legfon­tosabb kérdése — melynek meg­oldásában a megyei és városi ta­nácsok, a termelőszövetkezetek és a vendóglátóipari vállalatok is mindinkább részt vesznek — a szállás. Növeli e területen a ne­hézségeket, hogy az igények a hétvégi napokon meghaladják a lehetőségeket, azonkívül a több­ség átvonuló turistaszállás helyett 1—2 napos üdülésre igényel kom­fortos elhelyezést. Számukra sor­ra épültek a turistahotelek; ezek ára azonban lényegesen magasabb. A turisták ellátásáról a legutóbbi időben erdészházak­ban, vadászházakban is gondos­kodnak. A pilisi apátkúti vadász­házat már sok külföldi is felke­resi a régi magyar konyha hagyo­mányai szerint parázson, zárt edéftyben készülő, különleges éte­leiért. A bakonyi Gaja-völgy tu­ristái pedig annak örülnek, hogy az egykori Malom-csárdát Bodajk határában, az országos kék sáv mellett, a Gaja-szurdok előtt fel­újították és hideg ételek, üdítő italok kaphatók. Az OTSH az illetékes minisz­tériumokkal és társszervekkel együtt tervezi a turistaházak helyzetének rendezését, hogy az egész szervezet jobban szolgálja az ifjúsági és a felnőtt természet­­barátok mozgalmát. Ami pedig a sportruházatot és a felszerelést illeti, itt nincs sok változás. — JAVULT AZ ELLÁTÁS, ál­talában minden kapható, bár mi­nőségben, választékban még le­hetne előbbre lépni — ez a vá­lasz. Ezt pedig a turisztikában min­dig, mindenütt és mindenre el­mondhatjuk. De ez a turistáknak nem elég. Sz. S. magyar bajnokság tavaszi rajtja előtt kemény mérkőzéseket ját­szottunk egy rendkívül jó kubai válogatott ellen. Gyorsaságukat, sportszerű keménységüket sok magyar csapat megirigyelhetné. Sajnálatos, hogy egy-két játéko­sunk elvesztette a fejét A Zalaegerszegi TE ma esle ér­kezik Budapestre. * Az NDK-ban vendégszereplő Békéscsaba labdarúgócsapata leg­utóbb a Wismut AUÉ-val találko­zott és 3:3 arányú eredményt ért el. Mind a hat gól a második fél­időben esett. * Jénában lépett pályára a svéd bajnok és kupagyőztes Malmö, a Ferencváros KEK-ellenfele, s 1:0 arányú vereséget szenvedett. A Malmö menedzsere,Róbert Haugh­­ton ellenfélnézőben február 22-én megtekinti a Ferencváros székes­­fehérvári mérkőzését. Egyiptomban vendégszerepel a magyar főiskolai labdarúgó-válo­gatott. A kairói Zamalek-stadion­­ban a csapat — főként a bajnok­ság második helyén álló Zamalek­­sportklubra épülő — egyiptomi főiskolai válogatottal mérkőzött, és Bence kapus megsérülése után 1:0 arányú vereséget szenvedett. Edzés a tanmedencében. A VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYÁN csütörtökön befejezték az idei gyors­­korcsolyázó sprintbajnokságot. Dénes Zsuzsa (BSE) és Martos György (VM Közért) szerezte meg a bajnoki címet. Medieinlabdázás a testnevelési órán. 21:21 Üjabb mérkőzést játszott csü­törtök este a Játékcsarnokban Moszkva és Budapest férfi-ltézi­­labdacsapata. A szovjet együttes előző napi győzelme után a visz­­szavágó most 21:21-re végződött. A szovjet sport 1975-ben Versenyek 118 városban Több nagy esemény már 1980 jegyében (Tudósítónktól.) Szergej Pavlov, a szovjet test­­nevelési és sportbizottság elnöke nyilatkozatot adott a Moszkvában megjelenő Nouvelles de Moscou francia nyelvű hetilapnak. A szovjet sport számára az 1974. évi legjelentősebb eseményt a bécsi határozatban látja, amely Moszk­vának ítélte az 1980. évi nyári já­tékok rendezését, — Ez a határozat összefüggés­ben áll azzal is, hogy évről évre szélesednek a szovjet sportolók nemzetközi kapcsolatai — folytat­ta. — Csupán tavaly nyolcvanhét országgal cseréltünk küldöttsége­ket, csaknem húszezer szovjet ver­senyző járt külföldön, legalább ennyi vendég különböző váro­sainkban. Szakembereink állan­dóan átadják és átveszik a tapasz­talatokat, a kutatások eredmé­nyeit, közös bizottságokat alakí­tottak az NDK-val, Bulgáriával, a többi szocialista országgal, s más irányban is, így például idén szovjet—amerikai tudományos sportszemináriumot rendezün k Leningrádban. — Milyen sportesemények lesz­nek 1975-ben a Szovjetunióban? — hangzott a kérdés. — Mindenekelőtt a szovjet né­pek spartakiádja, amelyet a má­sodik világháborúban aratott győ­zelem 30. évfordulójának szente­lünk. Az eddigi öt hasonló spar­­takiádnak mindig Moszkva volt a színhelye, most viszont több vá­rosba, így Leningrádba, Odesz­­szába, Harkovba, Kaunasba visz­­szük az egyes sportágak verse­nyeit. Az összesen 40, köztük 15 technikai sportág döntőit már­ciustól júliusig rendezzük meg. Egy másik fontos esemény; a szakszervezetek téli spartakiádja, amely február 14-től március 3-ig tart Szverdlovszkban, Terskolban és Bratszkban. Pavlov elmondotta, hogy a to­vábbi versenyeket, bajnokságo­kat, különböző tornákat 118 vá­ros lakossá.ga láthatja — ilyen kiterjedt rendezésre még nem volt példa. — Ez évben is több világ- és Európa-bajnokságot lát vendégül a Szovjetunió, már főpróbaként is 1980-ra. így Minszkben lesz októ­berben a szabad- és kötöttfogású birkózó-világbajnokság, a férfi úszó Európa Kupa augusztusban Moszkvában, s ugyancsak itt szep­temberben a súlyemelő-világbaj­nokság. Nagy nemzetközi ver­senynek ígérkezik áprilisban a moszkvai nemzetközi tornaver­seny, majd augusztusban az eve­zősverseny Tallinnban, abban a városban, ahol az 1980. évi olim­pia vitorlásszámait tartják majd meg. KÜLFÖLDRŐL JELENTIK PÁRIZS: Szombaton és vasárnap a Pierre de Coubertin-sportcsarnokban rendezik meg a Monal Kupa nemzet­közi párbajtórversenyt. A viadalon a szovjet sportolók kivételével ott lesz­nek a világ legjobbjai, s a rendezők 2G0 induló részvételére, számítanak, köztük 160 külföldi nevezésére. A ma­gyar színeket Schmitt, Erdős Sándor és Erdős Gábor, továbbá Muskovszky, Kolczonai és Székely Zoltán képvi­seli. SALISBURY: Machán Róbert az amerikai fedettpályás teniszbajnoksá­gon a férfi egyes harmadik forduló­jában a román Ilié Nastasélól 7:6, 6:4 arányban veréséget szenvedett. BOLOGNA: Lejátszották a nemzet­közi teniszverseny férfi egyes döntő­jét. A svéd Bjürn Borg 6000 néző előtt 138 perces küzdelem után 7:6, 4:6, 7:6 arányban nyert az amerikai Arthur Ashe ellen. MILANO: Botrányos körülmények között zajlott le vasárnap a Juventus —Milán bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 86 szurkoló szenvedett sérülést, s több Juventus- és Milán-játékos is megsé­rült a petárdarobbantások miatt. Ezért a Milán két soron következő hazai találkozóját nem játszhat.;a a San Siro-stadionban. A mérkőzést a pályán elért 2:l-es eredmény helyett 2:0-lal igazolták a Juventus javára. GAEVLE: Egy svéd jégkor* * ng­csapat, a Vaestre Freelunda t? , ai csütörtökön három bérelt külön'. :>n indultak el a bajnoki mérkőzési* e. Az egyik gép, egy Cessna 402-es i­­pusú kétmotoros, fedélzetén nyolc á­­tékossal és a pilótával, közvetlenül le­szállás előtt elvesztette rádiókapcsola­tát, s eddig meg nem állapított okok Következtében lezuhant. Már tizenkét perccel később rendőri helikopter egy erdős területen fedezte fel a lezuhant repülőgépet. Szerencsés módon mind a kilenc személy életben maradt és közülük csak néhány játékost kellett kórházba szállítani. TOTOTIPPEK 1. Cagliari—Tcrnana 1 2. Ceseua—Torino x 2 3. Fiorentina—Milán x 2 4. Lanerossi—Napoli 1 x 5. Roma—Bologna 1 x 6. Sampdoria—I.azio x 2 7. Alessandria—Corno x 8. Arezzo—Genova x 9. Foggia—Catanzaro 1 10. Palermo—Pescara 1 11. Reggiana—Perugia 1 x 12. Spal—Samb. 1 13. Taranto— Avellino 1 X Pótmérkőzések: 1, 1, 1.

Next

/
Thumbnails
Contents