Népszava, 2014. október (141. évfolyam, 229–254. sz.)

2014-10-01 / 229. szám

Székely László beszámolóját a zárt ülést elrendelő igazságügyi bizottság is elfogadta Új tű kellene a leszúrásához A többi között jogosulatlan adatszerzés gyanújával feljelen­tést tett a Legfőbb Ügyészségen az alapvető jogok biztosa, de az Alkotmányvédelmi Hivatal vizs­gálatát is kezdeményezte a jó­zsefvárosi tűcsereprogramról készült jelentés kapcsán a Ma­gyar Nemzethez kiszivárgott belső hivatali levelezés miatt. Az ombudsman nemcsak az Országgyűlés igazságügyi bi­zottságának számolt be, de nyilvánosságra hozta belső vizsgálata összefoglalóját is. A testületnek „beletört a tűje” az ombudsmanba, kérdés, indul-e ellene újabb kormánypárti tá­madás. „Bármilyen szikrázóan éles támadásoknak is legyen kitéve személyem, nekem ezt állnom kell, egyébként nem len­nék alkalmas a hivatalom be­töltésére” – mondta lapunknak az ombudsman azzal kapcso­latban, hogy az utóbbi napok­ban megfogalmazódott durva fi­deszes vádak és rágalmak nem ingatták-e meg a hitében, mely szerint az alapjogok védel­mének rendszere nincs veszély­ben Magyarországon, így nem kell lemondania posztjáról. RÉSZLETEK A 2. OLDALON Székely László ombudsman tételesen cáfolta a kormánypárti vádakat, s feljelentést tett hivatala belső levelezésének kiszivárgása miatt FOTÓ: TÓTH GERGŐ Indulatokat váltott ki a Falus–Bokros csere Nehezen heverik ki az MSZP-ben a főpolgármester-jelölti fi­­askót és azt, hogy a párt buda­pesti szervezete szembement az országos elnökséggel. Horváth Csaba, a párt fővárosi listave­zetője szerint a DK és az Együtt vezetése állította őket kényszer­pályára Falus Ferenc lecserélé­sével. A Bokros Lajos jelölését övező tárgyalások körül soka­sodnak a kérdések, s beindult az üzengetés. Eközben a balol­dal kerületi jelöltjei felvették a kesztyűt az ellenük irányuló le­járató kampánnyal szemben. HÁTTÉR A 13. OLDALON Karácsony Gergely harcba szállt az ellene irányuló lejárató kampánnyal FOTÓ: VAJDA JÓZSEF 2014. OKTÓBER 1., SZERDA 141. ÉVFOLYAM 229. SZÁM WWW.NEPSZAVA.HU NEPSZAVA@NEPSZAVA.HU ÁRA: 230 FORINT Váratlanul elmozdított Bartók-örökség Visszavette magához a Bartók Béla-hagyatéki anyagot a ma­gyarországi jogörökös, Vásár­helyi Gábor, ifjabb Bartók Béla unokaöccse. Mindez azért is különös, mivel a magyarorszá­gi Bartók-jogok jövőre már el­évülnek. Az elmozdított hagya­téki anyagot eddig a Bartók Ar­chívumban, vagyis az I. kerü­leti MTA Zenetudományi Inté­zetben találhatták meg a kuta­tók. Az archívum viszont vár­hatóan az új bölcsészettudomá­nyi kutatóházba költözik, amely még épül a főváros IX. kerü­letében és várhatóan 2016-ra készül el. Vásárhelyi azzal in­dokolta lépését, hogy az örök­ség elhelyezési feltételeinek biz­tosítása az MTA szerződésileg vállalt feladata, de e feltételek a közelmúltban szerinte bizony­talanná váltak. CIKKÜNK AZ 5. OLDALON Nemzeti Italboltok után Nemzeti Sportcsatorna? Egyelőre semmi konkrétumot nem lehet tudni a Médiaszol­gáltatás-támogató és Vagyon­kezelő Alap (MTVA), vagyis a közmédia által (állítólag) elindí­tani tervezett új sportcsatorná­ról, az M5-ről. A sporttelevíziós piac eleve rendkívül telített és széttöredezett. Az állam erőfö­lénye révén ugyan kihasíthatja a neki tetsző szeletet, ám tele­víziós szakemberek szerint ra­cionális érvek nemigen szólnak az új sportcsatorna mellett. A terveket amúgy évek óta rebes­getik, de nem véletlenül nem történt eddig egyetlen konkrét lépés sem a megvalósítás ügyé­ben. A hivatalos információ szerint a terv az MTVA-nál nincs napirenden – bár ez nem jelent semmit. BŐVEBBEN A 14. OLDALON NÉPSZAVAMAGAZIN Rosamund Pike legnehezebb szerepe M�SOR 2014. október 6–12. 41. hét 3., 5. oldal „A reményhal­t meg utoljára. Meghalt. Béke poraira.” Szo­morú bon mot. De sajnos tökéle­tes Sebes György írása a 7. oldalon A Szijjártó-vagyon eredete Nem vagyok hajlandó szégyell­ni magam amiatt, mert a szü­leim egy élet megfeszített munkájával olyan anyagi kö­rülményeket teremtettek, ami a gyerekeknek és az unokák­nak is biztos anyagi hátteret jelent – mondta Szijjártó Péter a Dunakeszin, feleségével kö­zösen vásárolt, 167 millió fo­rintba került luxusvillájával kapcsolatban. 3. OLDAL � Fogy a gazdák türelme Néhány jószággal, sok tiltakozó táblával és három petícióval ér­keztek tegnap délelőtt a gazdák a Parlament melletti Vértanúk te­rére. A demonstrálók az Orbán­­kormány agrárpolitikája, a föld­törvény, az állami földbérletpá­lyázatok elbírálása és a terület­alapú támogatások elvonása mi­att emelték föl a szavukat. 4. OLDAL � NAPI KÉRDÉS Mit szól ahhoz, hogy etikai eljárást indíthat ön el­len az MSZP? SZANYI TIBOR, a szocialisták EP-képviselője Kíváncsian várom az erre vo­natkozó esetleges értesítést, ha egyáltalán lesz ilyen. Azt ugyanis nem tudom, hogy az MSZP alapszabályának melyik pontja alapján kívánnak fe­gyelmi elé állítani. A Gój Moto­ros Egyesület tagjainak brüsz­szeli vendéglátásáról szóló hí­reket viszont továbbra sem akarom kommentálni.

Next

/
Thumbnails
Contents