Nevelési Emléklapok 2. (Pest, 1847)

NAPLÓJA ■ JEGYZŐKÖNYVE Pesten 1846-ban Aug. hó 10-ik, 11-ik és 12-ik napján TARTOTT ELSŐ PROT. TANÁRI KÖZTANÁCSKOZMÁNYNAK. •. -1 ■ .­­ • • \ . • \ A KÖZGYŰLÉS MEGHATÁROZÁSÁBÓL ÉS MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA Dr. TAVASSY LAJOS, A PESTI PROT. EV. TANODÁK IGAZGATÓ TANÁRA. A NEVELÉSI EMLÉKLAPOKNAK MÁSODIK FÜZETJE. PESTEN, 1847. NYOMATOTT TRATTNER­ KÁROLYI BETŰIVEL. ÚRI utca 453.

Next