Nevelési Emléklapok 3-4. (Pest, 1847)

NEVELÉSI EMLÉKLAPOK. KIADJA ÉS SZERKESZTI Dr. TAVASSY LAJOS, a pesti Prot. Ev. tanodák igazgatótanára. Harmadik és negyedik füzet. (Ara ez ikerfüzetnek 1 ft. p. p.) (Az első füzet megjelent 1846-ban Jan. 12-kén, Pestalozzi Henrik for­dos születésnapjának emlékére s folyvást kapható 40 p. kron, részint a szerzőnél, részint Geibel Károly mint e füzet bizomá­nyosánál Pesten; a második füzet megjelent 1847-nek elején s ugyan e helyen kapható 30 p. kron. — Megjegyzendő mikint e füzetek önálló munkák gyanánt tekinthetők, a mellyek csak elvileg és nevileg állanak összefüggésben s e­szerint egyenként is megszerezhetők.) PESTEN, 1841. NYOMATOTT T­R­A­T­T­N­E­R - K­Á­R­O­L­Y­I BETŰIVEl,­ URI UTCA 453

Next