Nők Magazinja, 1985 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .v.v. • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NŐK MAGAZINJA BENJÁMIN LÁSZLÓ A hóesésben Késő éjjel mentem haza a hóesésben. Kívülem egy lélek se járt már a Béke­ téren. De nem! A téren két szerelmes állt összebújva. Hajukat a goromba évszak hóval befújta. Ölelték egymást önfeledten, nem vettek észre. Nem néztek hóra, szélre sem, csak egymás szemébe. Fehér volt már a tér egészen, de körülöttük kör támadt,­­ a hulló pihéket felfogta testük. Szerelem, ifjúság varázs­körében álltak, tovább siettem - meg ne törjön a szép varázslat. Kívántam nékik ott magamban sok földi szépet s hogy életük ne háborítsák haragos évek, és akkor is így nézzenek még egymás szemébe, mikor a tél végképp befesti hajuk fehérre. Címlapunkon az MTI fotó­felvétele Megjelenik havonta felelős szerkesztő: GERGELY ANIKÓ kiadja a Kossuth Könyvkiadó, a kiadásért felel: Nonn György igazgató Zrínyi Nyomda, Budapest, felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató 5.2534/20­01 ........................................ .. topható a Kossuth Könyvkiadó megyei, kerületi kirendeltségeinél, terjesztőinél s a hírlapárusoknál ISN 0133-0195 Tervező tipográfus: Erdélyi János Műszaki szerkesztő: Székffy Gyula A szerkesztőség címe: Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. Telefonszám: 421-534. Levélcím: Budapest, 1366, Pf. 127.

Next