Nővilág, 1860. július-november (4. évfolyam, 27-48. szám)

1860-07-01 / 27. szám

. OUC, a ,0 27. sz. к [ШГ Vasárnap jiilius 1. 1860. Negyedik évi folyam. l ____ ___ ^ЕЯВЯ 4,- jf -- -е/ ——---------HETILAP A MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA.s ____ „.' Szerkeszti A4 , YAJDÁ JÁNOS. \jp U р-;4'4/ <; Szerkeszt» száilásiJT: Nagymező-utcza 17. sz. 2. em. — Kiadó-hivatal : Pesten, egyetem-ntcza 4. sz. <> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Előfizetési föltételek 1860. másod félévére : < Vidékre postán, vagy helyben házhoz hordatva : Félévre (júliustól deczember végéig)......................................4 ft. uj pénz. Negyed évre (júliustól September végéig)............................2 „ „ „ Tíz egyszerre beküldött előfizetésre egy ingyenpéldány járul. |Az előfizetési őszietek a „Növilág“ kiadó-hivatalához (egye­­tem-utcza 4. sz.) bérmentve intézendők. wf• Kiadja Heckenast Gusztáv Pesten. m 4^ &*c]

Next

/
Thumbnails
Contents