Orosházi Friss Hírek, 1933. október (10. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-01 / 223. szám

KöWdM' kÍr' Szeged Orosházi Friss Hírek 1933. október hó 1 Ára 20 fillér. Apróhirdetések. Ebben a rovatban a legkisebb hirdetés egyszeri közlése 40 fillér. Minden to­vábbi sző 4 fillérbe kerül. Cserépkályhát, kandallót, takaréktüzhe­lyet legolcsóbban szerezheti be Kulcsár József cserépkályhásnál, IV. kér. Huba utca 23., átrakásokat és javításokat jutá­nyosán vállalok. 519 Eladó Csabai utca 45 számú ház. Azon­nal átvehető, értekezni csütörtök és v& sárnap a déli órákban. 645 Eladó tüköracél kettős eke, keveset hasz­nált, Kelet utca 1. 668 Egyszobás utcai lakás november l-ére kiadó Huba utca 3. 663 Használt gyermekkocsi, egy vaskályha eladó III. Kassai utca 39. 664 Eladó Teréz utcában egy házhely min­den elfogadható árért, értekezni lehet Vásárhelyi utca 64 sz. - 665 Eladó kisebb ház jókarban, nagy por­tával Csabai utca 21. 666 Diófa hálószoba bútor uj eladó, meg­tekinthető hétfőn délelőtt Katona u- 25 651 Eladó 4 és fél hold föld Monoron, ér­tekezni özv. Pusztai Antalnénál, Nyílt utca 55 sz. 652 Eladó Árpád utca 32 számú ház. 646 Kiadó november l-ére Szöllők 287 sz. egész ház padolt lakással, nagy kert­tel, értekezni Dér cipész, Horthy Miklós m ‘in. Eladó Csillag utca 2 számú ház Értekezni lehet Vasút utca 7 sz. alatt. Kovácsmühelyt, vagy egész házat bérbe vagy megvételre keresek. Ajánlatokat Pesti ut Szöllők 235 sz. alá leadni. 648 Eladó a Septei darálómalom, bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos a helyszí­nen, Vásárhelyi ut. 649 Eladó, vagy kiadó Kertész utca 17 sz. ház, értekezni csütörtök és vasárnap dél­előtt. 650 Cserépkályhát meglepő olcsón vehet, ré­gieket átrakathat ifj. Szilassy Pállal Pesti ut 227. 253 12 hold föld harmadából kiadó, Horthy M. u. 68. 654 Egy bútorozott szoba a Főtérhez közéj Madó, vagy ianélkül is. Cim a kiadóban. 657 Szépirodalmi, szakkönyvek nagy válasz­tékban kaphatók Demartsik papír, könyv- és zenemükereskedésében Főtér, ev. egyház bérháza. Egy (ügyes put tanoncnak és egy leányt takarításhoz mindenesnek felveszek. Jancsik-cukrász. 658 Cementlapok, mozaiklapok és gránitzuzalék feltűnő ol­csó áron kapható, • Strausz fatelepen. 644 Haszonbérbe kiadó, Szentetornyán 25 hold föld, Terényi utca 6/a. 662 Kiadó haszonbérbe vagy felesbe 25 hold Szentetornyán, érdeklődni Lehel u. 2. ; 655 80-as átméretü szalagfűrész, golyós csapágyon forgó eladó. Pesti Ut 216. 656 Egy ügyes udvaros azonnalra felvétetik, Ipartestület. 661 Tíz hold föld sürgősen eladó, kedvező fizetési feltételek mellett azonnal átvehe­tő, dm a kiadóban. 660 Kiadó Bánfi Lajosnak Gyopároson 9 hold földje harmadából, Bercsényi utca 1. ( 638 Kiadó nagy üzlethelyiség Rajki-házban, Terényi utcán, 16»os vadászfegyver eladó Kelet utca 1. 640 Villamos és rádióberendezést részletre is legolcsóbban készít Hézer, Kígyó u. 32.____________________________667 Mézet minden mennyiségben vásárol Kis Kovács. 641 Kiadó 30 hold föld tanyával, takar­mánnyal azonnal átvehető, Kelet u. 1. 659 Imakönyvek: evangélikus, katolikus, re forrná tus, nagy választékban a legol csóbb, legszebb kivitelben beszerezhe tők Demartsik könyv- és papirkereske désében. Elsó'rendü borotvák, ollók, borotvapen­gék, hajvágó gépek a legolcsóbban Nagy Sándor késes és müköszörüs. 577 Blokkfüzetek többféle színben és alak­ban. Kapható Demartsik (Friss Hirek) nyomdájában és főtéri papirkereskedé­­sében. Ridiküljét, bőröndjét javíttassa Füredi bőrőndösnél Bajza ut­ca 2. Sonnenfeld-ház. 205 Száraz tűzifa 100 kg. 2.80. Hónapszámos fiút felvesz Donauer. 506 Torkos villa eladó, értekezni csak na­ponta 3—5 óra között. 304 Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö­zönséget, hogy a 40 éve fennálló ci­pész üzletemben megrendelés szerint ké­szítek elsőrendű anyagból férfi, női és gyermek cipőket, szép és jó csizmákat mérsékelt arak mellett- Szabó Sándor ci­pészmester, Tompa M. utca 1. víztorony mellett. 342 Olcsón eladó, kedvező fizetési feltété­telekkel, I. kér. Vásárhelyi Utca 45 sz alatti ház és II. kér. Katona utca 38 sz. alatti sarokház Felvilágosítás a Magyar—Olasz Banknál. 620 Kiadó 2 szoba, előszoba, konyha, speiz, Lehel utca 48. 628 Dán Péternek a Haraszti-féle földön 2 és fél nagyhold földjefhaszonbérbe kiadó, értekezni Szöllő 259, Pesti ut, Tompa­­düllő. 629 Győri Józsefnek 7 hold földje a monori­­malom közelében a faluhoz 4 és fél kilo­méterre, eladó, értekezni Táncsics Mi­hály utca 51, vasárnap és csütörtökön délelőtt. 567 Eladó 6 hold föld Sós-földön, értekezni Szentesi ut 13. 625 Aranyat, ezüstöt bevált és esetéi Origer óra műhelye. Mikszáth Kálmán utcában. 434 45—50 mm. búzát keresek kamatra. Cim a kiadóban. 630 Könyvkötéseket a legerősebb Mvitelben Jutányos árban készít Demartsik könyv kötészete, úgyszintén mindenféle üzleti, irodai nyomtatványokat, pontos időre szállít a legjutányosabb árban. I ERTESITES! Bhtábgp 6-7-8-án Orosházán az „ALFÖLD” szálloda nagytermében KIÁLLÍTÁST rendezünk, amelyen villamos ház­tartási készülékek alkalmazá­sát mutatjuk be, próbafőzéssel és kóstolóval. Bemutatjuk, hogyan süthet, főzhet vasalhat OLCSÓ háztartási áramdij tarifával. Délutánonkint előadás a villa­mos háztartási készülékekről. Megnyitás október hó 6-án délután 5 órakor. Érdeklődőket szivesen látunk! | Tóth gőzmalom és uiiiamosíelep Ft. | Favágást motorgéppel ismét megkezdtem és olcsón vállalom, kukoricamorzsolást is. Eckstein, Tompa M. utca 6. 672 Hajnal utcai háznak egy harmadrésze lakással eladó, cim a kiadóban. 669 Kiadó háromszobás lakás fürdőszobával november 1-re. Könd utca 18. 671 Kézimunkaüzletemet Drucker-házból : Meszeskisközbe, Kovács-pék házába he lyetem át. Hímző leányt felveszek. Hun­gária Kézimunkaüzlet, Csehné. 670 Üzleti könyvek nagy választékban €s olcsó árban De martsik könyvesboltjában kaphatók. Favágást és morzsolást legjutányosabban Vállalok motorosgépeimmel, Sülé András Vörösmarty Utca 7. 673 Száraz, napfényes, lehetőleg központi fekvésű, jólfüthető, féregmentes, bútor» zott hónapos szobát keresek. Ajánlata' kát Kun-házban levő dohánytőzsdébe ké­rek. 602 Eladó 3 és fél hold föld, értekezni Vásárhelyi-puszta 693 szám, Madarász Pálnál. 615 Saját termésű némesitett magvaváló szilvánk kedden a háznál már kapható, Fausték, Rákóczi ut 10. 618 Eladó a községtől egy kilométerre 13 öl buzaszalma és 10 hold föld, értekezni I. kér. Thököly utca 34. 639 Mérlegek olcsón beszerezhetők Fehér lakatosnál, Huba utca 32. Tanonc felvétetik. 349 40 mázsa búzát kölcsön vennék. Cim a kiadóban. 674 Orosháza község elöljáróságától. 11766-1933 ikt. sz. III. ü. o. Hirdetmény. Orosháza község elöljárósága közhírré teszi, hogy a községben három újabb eb­­veszettségi eset fordult elő, amiért a járási Főszolgábiró Ur az ebzárlatot Orosháza község bel- és külterületére bezárólag f- évi november hó 8-ig meg­­hosszabitotta. Ezen idő alatt a község bel- vagy külterületén minden kutyát és macskát oly módon kell rendes tartóz­kodási helyén elzárva, vagy megkötve, elkülönítve tartani, hogy idegen kutyák­kal és macskákkal ne érintkezhessék. A kutyák elzárása, vagy megkötése, meg­­láncolása mellőzhető, ha szökésüket biz­tosan megakadályozó zárt udvarban tar­tatnak. A község bel- és külterületén, az ut­cákon csak olyan kutyát szabad pórá­zon vezetni, amely a harapás ellen biz­tosan védő szájkosárral van ellátva. A község területéről kutyát, vagy macskát csak engedéllyel, állatorvosi vizsgálat után szabad más területre szál­lítani. Ezen rendelkezés alól ki vannak véve használatuk idejére a teherhuzásra használt, szájkosárral ellátott ebek, a pásztor és a Vadászebek és a csendőrség és rendőrség szolgálatában álló kutyák. A vadászkutyák használatuk idején a vadászterületen szájkosár nélkül enged­hetők, a vádaszterületen Mvül azonban szintén megkötve, vagy zárt udvarban elkülönítve tarthatók, az utcán, vagy bármely területen szájkosárral ellátva csak pórázon vezethetők. Aki ezen rendelkezéseket be nem tart­ja, a hatóság által meg lesz büntetve. Az utcán szabadon járó ebek össze­fogatnak, kiirtatnak, tulajdonosuk pedig szigorúan meg lesz büntetve. Orosháza, 1933 augusztus hó 22. Elöljáróság. főisde 1933. szeptember 30. Zürichi zárlat. Páris 2019 Bécs 72 61 London 16 02 Szófia — Newyork 337 00 Prága 1531 Brüsszel 7197 Varsó 57 75 Milánó 27 14 Budapest-------Holland208 C0 Belgrád 700 Berlin 12310 Bukarest 308 Valuták. (A Magyar Nemzeti Bank hiv. ári.) Font 18 00 Zlotty 64 35 Szokol 16 95 Lei 3 42 Dinár 7 80 Líra 2990 Dollár 37300 Német m. 135 70 Fr. frank 22 30 Schilling 56 75 Hollandi. 232 80 Svájci fr. 11070 Terménytőzsde. (Készárupiac) 76-os tv. uj — Sörárpa Tak. árpa uj 10 50 77-es tv.uj7 70 7 30 78-as tv.uj7 80 Zab I. r.7 00 79-es tv. uj7 90 Korpa 485 80-as tv. uj8 00 Tak. liszt 7 40 Rozs uj 4 65 Tengeri 7 00 Irányzat tartott Forg.élénk Határfdőspiac. Búza októberre . . 7 42—7 44 Búza 1934. márciusra 8 44—845 Rozs októberre . . 5 00—5 01 Rozs 1934. márciusra 5 78—5 80 Tengeri szeptemberre 7 20—7 25 Tengeri májusra . . 7 66—7 68 Irányzat gyenge Forg. csendes Sertésvásár Felhajtás 723 Eladatalan 106 Príma 74—76 Szalonna 90 Közép 72—73 Hús 100—114 Könnyű 70—72 Zsir 94—100 Irányzat lanyha Nyomtatványt, gumibélyegzőt, könyvkötést Demartsiknál készíttessen. Időjárás. 1933. szeptember 30. Az orosházi meteorológiai állomás jelentés«, _t Déli hómérséklet ' ' 25 0 Minimum 5 cm, a talaj fölött 8 5 Minimum 150 cm. a talaj fölöl 100 Maximum 150 cm, 1 talaj fölöt 23 9 A föld felszínén reggel 11 6 5 cm.a talaj fölött reggel 12 2 15 „ 1« n » 20 „» n i> 15 4 25 „>1 H » 144 30 „ j* jj i> 152 50 „l> M Jl 15 3 100 „ » » »> 16 3 200 „ii M » 154 Napsütés 9 óra Levegő relatív nedvessége 47 o/g Borultság — o/o Légnyomás reggel 764 8 mm Légnyomás este 765 9 mm csapadék — mm Szélirány: kel et —«0»— Időjóslat. Jobbára derült idő, lényeg­telen hőváltozással. Szerkesztésért és kiadásért felelős Demartsik Ferencz Nyomtatott Demartsik Ferencz nyomdájába« Orosházin, OROSHÁZI Vasárnap, 1933. október 1 X. évfolyam 223. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő, Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. ■»olitfilcal NagallCEK» Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint, n nagy kérdőjel A világpolitika egére ijesztő kér­dőjel rajzolódik fel. Azok a jelen­ségek, amelyek legutóbb játszódnak le a nemzetek politikai fórumai előtt mindenre alkalmasok, csak arra nem, hogy bizalommal, megnyugvással nézzünk a jövő felé. A francia—­­orosz barátkozás lényegében katonai paktum s mialatt a leszere'ési kon­ferencia siralmas meddőségben sor­vad el, Francia- és Oroszország ver­sengve fegyverkeznek olyan tempó­ban, hogy az már nem mondható csupán az önvédelemre való felké­szülésnek. Anglia, Amerika, Olasz­ország, Japán szintén nem maradnak hátra a »biztonsági« fegyverkezés­ben, Németország pedig egészben egy hadsereg kolosszus. Mi magya­rok, mondhatni, pőrén állunk az ál­­lig felfegyverzett kisantant gyűrű­jében s szorongva figyeljük az ese­ményeket. Mi lesz itt, ha újra elszabadulnak a háború fúriái? Mi még csak véde­lemre se gondolhatunk, hiszen odáig fejlődött a háborús technika, hogy' néhány óra alatt összebombázhat­ják városainkat. A világpolitika légköre éppen o­­lyan feszült, puskaporszagu, mint 1914. nyarán volt. Azok a nemzet­közi tárgyalások, amelyeket a dip­lomaták folytatnak alig mutatnak bé­­külékenységet s inkább kardesörte­­tésként hangzanak. A modem háború, miként a ja­pánok megmutatták, még a had­üzenet formuláját is nélkülözi s mondhatni, 'egyik óráról a másikra már eldördülnek az ágyuk. Nem akarunk háborús rémképeket idézni, Isten mentse meg a szeren­csétlen emberiséget egy uj világ­háború szörnyű poklától, de akkora fejvesztettség, kapkodás van min­denfelé, olyan titokzatos, meglepő fordulatok a nemzetek külpolitikájá­ban, hogy nem lehet azt derűs lé­lekkel bizakodva szemlélni. Veszedelmes szakadék szélén áll megint az emberiség s ha észre nem térnek végre azok, kiknek ke­zében van sorsunk irányítása, ismét belezuhanunk egy világháború ör­vényébe. Világosítsa meg elméjüket a Teremtő! Hónai kultuszminiszter a felekezeti tanítók il letményrend ezéséröl A kultuszminiszter gondoskodott, hogy ne legyenek zavarok az oktatásban Az egyik napilap több cikket közölt a hajdúsági református népiskolák válsá­gáról. E szerint a kultuszkormány kö­zömbössége miatt a folyó évben a taní­tás több iskolában nem kezdődhetett meg és emiatt a tanköteles gyermekek ezrei oktatás nélkül maradnának. A kér­dés megvilágítása miatt Hóman Bálint kultuszminiszterhez fordultak, aki a kö­vetkezőket mondotta: — A felekezeti tanítók illetményrende­zésének kérdése ma tárcám egyik legfon­tosabb problémája, amellyel a legala­posabban foglalkozunk. A kérdés végle­ges rendezése azonban az előkészítő számítások bonyolultsága és az iskola­­fenntartókkal, valamint a pénzügyminisz­tériummal való tárgyalások miatt még néhány hónapot fog igénybe venni. Ez­ért az idén is, miként tavaly, minden olyan iskolát, ahol a tanítók helyi illet­ményeinek a kifizetésében nagyobb hát­ralékok mutatkoztak, rendkívüli állam­segélyben részesítettem és ezáltal lehe­tővé tettem, hogy az átmeneti időszak­ban az oktatásban zavarok ne álljanak elő. 1 —«o»— Roosevelt terve megbukott- Roosevelt új tervvel óll elő A Newyork Times, amely eddig híven támogatta Roosevelt újjáépítési tervét, tegnapi számában megállapítja, hogy ez a terv válságos fordulóponthoz jutott. Mindenfelé a hanyatlás jelei mutatkoznak s a tőke Svájcba és Hollandiába me­nekül A lap megbízható forrásból arról értesül, hogy Roosevelt rövidesen nyil­vánosságra hozza uj pénzügyi politikáját. Az uj terv szerint a dollárt aláértékelik és rögzítik. Roosevelt megígérte, hogy visszatér az aranyalapra. Nem lesz hatása Magyarországra a német határidőiizlet betiltásának Politzer Sándor és Frey Kálmán nyilatkozata A német kormány a berlini és bres­­laui gabonatőzsdéken tudvalévőén be­tiltotta a búzában és rozsban való ha­táridőüzletet. A gabonapiacokat élénken foglalkoztatja a német kormány intéz­kedése. Ami a kérdésnek magyar vonatkozását illeti, erről Politzer Sándor, a buda­pesti ám- és értéktőzsde elnöke a kö­vetkezőket mondotta: — A német gabonahatáridőüzlet be­tiltása az eddigi hirek alapján csak rész­leges. A berlini és breslaui piacon fel­függesztették a határidőpiac működését, ellenben Hamburgban továbbra is meg­engedik. A német rendelekezéseknek közvetlen hatásuk nem lehet a ma­gyar gabonatőzsdére, ellenben közvetve megtörténhetik, hogy ezt a körülményt a gabonahatáridő-üz­­let ellenségei újabb agitáció megindí­tására használják fel. Nem kétséges a­­zonban, hogy az esetleges újabb offen­­ziva sem vezethet eredményre, miután 1931-ben éppen a földmivelésügyi mi­nisztérium volt az, amely a mező­­gazdaság érdekében kérte a kormánytól a magyar határidőpiac reaktiválását. Frey Kálmán tőzsdetanácsos az uj helyzetet ezekben világította meg: — Nézetem szerint a némiet határidőüzlet betiltásának magyar szempontból nincsen semmi­féle jelentősége. Németországnak ugyanis nincs határ­időüzlete velünk. Csak az lehetséges, hogy ismét akcióba lépnek a határidő­üzlet ellenségei. A magyar gazdasági közvéleménynek azonban minden erővel tiltakoznia kell az ilyen törekvések el­len, mert ha a határidőüzlet megszű­nik, az amúgy is nehéz helyzetben lé­vő gabonakereskedelem egyik legfonto­sabb üzleti lehetőségét veszíti el. Benes lapja a némete­ket izgatja Hlinka ellen A Beneshez közelálló Cesko Slovo fel­tűnést keltő cikket irt a Hlinka kérdés­ről. A németeknek meg kell maradniok a prágai kormánykoalícióban, — állapítja meg a lap, — majd azt mondja, hogy a tót néppártnak okulnia kell a németek­kel szemben folytatott cseh politikából. A tótok szempontjából jobb volna, ha Hlinka kevésbbé volna radikális a né­metekkel szemben és ehelyett inkább a magyarokkal szemben volna radikálisabb. Ez a németellenes radikalizmus egészen Újkeletű s ez nekünk — mondja a lap Htinkának — nem imponál. MMMWMIMMWMMWMMMMN Gömbös átköltözött a miniszterelnöki palotába Gömbös Gyula miniszterelnök az Úri­­utca 48 számú házból, ahol honvédelmi minisztersége óta lakott, tegnap költözött át a miniszterelnökségi palotába, ahol Bethlen István gróf volt miniszterelnök egykori lakosztályának egyrészét fog­lalja el. i SMMAMMMMMWWMMfMÍMn Benes „ötéves terve" a kisántánt számára A Matin római tudósítója a következő értesüléseket közli a szinajai kisantant­­értekezlet gazdasági határozatairól: Be­nes valóságos ötévi tervet terjesztett elő s azt javasolta, hogy a három kisantant állam 15 tagból álló gazdasági bizott­ságot létesítsen, amely egységes poli­tikai irányítás alapján gondoskodnék a Msantant általános gazdasági érdekeiről. A három kisantantállam jegybankját szintén egy intézményben egyesítenék. A gazdasági tanács első ülését október­ben Prágában tartanák meg. Valamennyi vámügyi kérdés megoldására középeu­rópai vámunió alakítását fogják java­solni. Vámörlöle. í Soronkivül osonnál kilogramnál nehezebb búzából £|££££2li£fi löbb febér kenyér lisztéi Ufbúsát _____ és kevesebb korpát adunk azonnali készpénz fizetésre lejeién és későbbi ármegállapításra Beszállításhoz zsákokat díjmentesen adunk osebben w ásás'oiynk.

Next

/
Thumbnails
Contents