Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1870 (3. évfolyam, 1-10. szám)

, AZ ORSZÁGOS KÖZÉPTANODAI TANÁREGYLET KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ SZAMOSI JÁNOS, KIR. FŐGYMNASIUMI RENDES- ÉS EGYETEMI MAGÁNTANÁR. S'' (»v'' 1 ) ЧЧч'-1 HARMADIK ÉVI FOLYAM 1870. &жтя&Noяшь BUDÁN, AZ EGYLET TULAJ­DONA. 1870.

Next