Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 1871 ( 4. évfolyam, 1-9. szám)

Középtanodai Rendeletek Tára

Budán, 1871. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában.

Next