Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1882-1883 (16. évfolyam, 1-11. szám)

1882-09-01 / 1. szám

AZ ORSZÁGOS ISU 01 ti KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ KÖPESDY SÁNDOR, a budapesti VII. kerületi magyar állami gymnasium igazgatója, SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAGOK: J3ORBÁS gtNCZE, jjELLEF^ ^AgOST, Pr. ^ANGOLD ^AJOS, JiBER y^GOST ÉS pR.' jVoHLRAB pLÓRIS. BUDA­­PEST.­­A­­Z EGYESÜLET TULAJDONA. Nyomatott Fanda J. könyvnyomdájában. ITEDISíi: г m Ál

Next