Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1883-1884 (17. évfolyam, 1-11. szám)

1883-09-01 / 1. szám

AZ ORSZÁGOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ MALMOS­ KÁROLY, m. kir. tanárképző gyakorlóiskolai tanár. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAGOK: JJELLER JAGOST, JASZLAVSZKY JÓZSEF, pl. SCHMIDT 14 cOSTON, SEBESTYÉN GYULA, WOLF GYÖRGY. 103 BUDAPEST, A­Z EGYESÜLET T­ULAJD­O­NA. Nyomatott Fanda J. könyvnyomdájában.

Next