Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1888-1889 (22. évfolyam, 1-11. szám)

1888-09-01 / 1. szám

40­0''. ' ■ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TIÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY. FELELŐS SZERKESZTŐ VOLF GYÖRGY. 1888-89. BUDAPEST, 1889. AZ EGYESÜLET TULAJDONA: HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. ' 103

Next