Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1889-1890 (23. évfolyam, 1-11. szám)

1889-09-01 / 1. szám

ш пт ORSZÁGOS • • __ •• KÖZLÖNY. FELELŐS SZERKESZTŐ VOLF GYÖRGY. XXIII. ÉVFOLYAM. . 1889—90. BUDAPEST, 1890. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. _ 10 ___

Next