Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1891-1892 (25. évfolyam, 1-11. szám)

1891-92 / 1. szám

- - - ORSZÁGOS ÍJóPJJÍMI ТШШШП • • • • KÖZLÖNY. FELELŐS SZERKESZTŐ ALEXANDER BERNÁT. XXV. ÉVFOLYAM. 1891—92. BUDAPEST, 1892. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. Ю»)

Next