Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1893-1894 (26. évfolyam, 1-10. szám)

Tartalom

TARTALOM. I. Értekezések. Lap 1. A millenium és a középiskola. Веке Manó dr. (Közgyűlési előadás.)................................................................................. 40—-45 2. Maximális és minimális tantervekről. Bartos Fülöp. (Köz­gyűlési előadás.).................................................................... 45—56 3. A fizetésrendezés és a középiskolai tanárok. Alexander Bernát. (Közgyűlési előadás.)............................................................. 56—66 4. Az írásbeli dolgozatok a jellemképzés szempontjából. Dr. Zindl Béla..................................................................... 81—92 5. Az egységes középiskola kérdéséhez. Tafferner Béla............. 92—104 6. Rendkívüli tantárgyak tanítása a középiskolákban. Durzsák­ Gyula 104 — 106 7. A magyar verstan a középiskolában. Kardos Albert.............. 129—140 8. A kézügyességi oktatás a­ középiskolában. Orlovszky István . 140—146 9. Az 1893. évi IV. t.-cz. és az ötödéves pótlék. Simon Béla. . . 146—149 10. Magyar tanárok tanulmány­útja Görögországban. Latkóczy Mihály................................................................................... 149—162 11. Az első magyar könyv a pályaválasztásról. Kemény Ferencz. 189—198 12. Latin olvasó órák. Tóth Sándor dr.......................................... 198—205 13. A math. és phys. tanítás kapcsolata. Szontágh Gusztáv....... 205—209 14. A kézügyességi nevelés kérdéséhez. Demek Győző dr............ 209—212 15. Középiskolai congressus............................................................. 253—257 16. Az ásványtan tanításáról. Schober Emil dr............................. 257—264 17. Franczia philologusok szünidei tanfolyama. Kálmán Miksa dr. 264—266 18. Az áll. és k. k. középiskolai tanárok irodalmi működése az 1892— 93. tanévben. Weber István.................................... 267—272 19. A milleniumi rendeletekről. Kemény Ferencz........................ 272—276 20. Még egyszer az rk. tantárgyak tanításáról. Dorzsák Gyula. .. 276—284 21. Végszó az ifjúsági catalogus ügyében. Dr. Szemák István... . 337—446 22. Rajzoktatás az egységes középiskolában. Boros Rudolf......... 346—354 23. Memento. (Kf.)......................................................................... 397—403 24. A rajzoktatás az egységes középiskolában. Boros Rudolf.... 404—418 25. Latin olvasmány a középiskolában. Boros Gábor dr............. 476—481 26. A magyar Irod. magánolvasm. kérdéséhez. .Cserép József. . . . 481—483 27. Rajzoktatás az egységes középiskolában. Boros Rudolf......... 484—487

Next