Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1895-1896 (29. évfolyam, 1-38. szám)

1895-09-29 / 1. szám

ORSZÁGOS FELELŐS SZERKESZTŐ ALEXANDER BERNÁT. XXIX. ÉVFOLYAM. 1895—1896. BUDAPEST, 1896. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next