Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1898-1899 (32. évfolyam, 1-38. szám)

1898-10-09 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZLÖNY. FELELŐS SZERKESZTŐ KAJNER FERENCZ. XXXII. ÉVFOLYAM, L . 1898—1899. BUDAPEST, 1899. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. 3

Next