Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1900-1901 (34. évfolyam, 1-37. szám)

1900-10-14 / 1. szám

О­у *5 . У & -í, . '-г ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANUREGYESÜLETI KÖZLÖNY. SZERKESZTETTE ELŐBB I I KÉSŐBB RAJNER FERENCZ, BALOGH PÉTER. XXXIV. ÉVFOLYAM. 1900-1901. BUDAPEST, 1901. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

Next