Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1903-1904 (37. évfolyam, 1-38. szám)

1903-10-04 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY. SZERKESZTI BALOGH PÉTER. XXXVII. ÉVFOLYAM. 1903-1904. BUDAPEST, 1904. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

Next