Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1904-1905 (38. évfolyam, 1-37. szám)

1904-10-02 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI ’* * ~*t­ WALDAPFEL JÁNOS XXXVII. ÉVFOLYAM 1904-1905 EZ ÉVFOLYAM ELSŐ HAT SZÁMÁT NÉGYESY LÁSZLÓ SZERKESZTETTE A­­Z E­GY­E­S­Ü­L­E­T TULAJDONA. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.­ ­

Next