Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1906-1907 (40. évfolyam, 1-36. szám)

1906-10-07 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTETTE NÉGYESY LÁSZLÓ, később LÉVAY EDE XL. ÉVFOLYAM 1906—1907 BUDAPEST, 1907. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

Next