Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1908-1909 (42. évfolyam, 1-38. szám)

1908-10-04 / 1. szám

Y­ T ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY .*­ 100­0.ы ^J&KESZTETTE :AZ EDE­­LIS ÉVFOLYAM 1908-1909 BUDAPEST, 1909. AZ EGYESÜLET TULAJDONA. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

Next