Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1911-1912 (45. évfolyam, 1-43. szám)

1911-09-28 / 1-5. szám

TARTALOM. V­ezércikkek. Lap .Elnöki megnyitó Negyesy Lászlótól....................................................­­ Az egyesület ügye. Negyesy Lászlótól ........................................... 233 Az egyesület és a tanárság. Sajó Sándortól ................. ................ 281 Az iskola belső élete. Gaal Mózestől ... ... ........................................ 329 Vöröskő. Kemény Ferenctől .............. ................................................ 417 A vallás- és közoktatásügyi költségvetés képviselőházi tárgyalása 428. 468 Visszaemlékezés. Gagyhy Dénestől ............. 465 Változások a közoktatásügyi minisztériumban ................................ 545 Molnár Viktor .............................................................................. 601 Náray-Szabó Sándor............................................................ 602 A státusrendezés végrehajtása ............................................................ 603 Paszlavszky József: Gagyhy Dénestől............................................... 633 Meghalt egy igazi férfiú. Emlékezés Helmár Ágostra. Gaal Mózestól 634 Minden nemzeti hősök ünnepe. Dr. Kardeván Károlytól ............. 637 A Békenapra. Kemény Ferenctől......................... . ........................ 809 Javaslatok és tanulmányok. A jövő középiskolája. Mikola Sándortól............................................ 5 Pedagógia és politika. Imre Sándortól ............................................ 14 Az amerikai középiskola legfőbb vonásai. Dr. Fest Sándortól..... 25 A japáni oktatásról. ViTSezsek Józseftől ................. ............ 31 A középiskolai Rendtartás reformja. Dr. Sárkány Lórándtól ..... 122 A tankönyvekről. Dr. Schmidt Mártontól ..................... ................ 139 Irodalmi olvasmányok. Loisch Ján­ostól ............................................ 145 Hibás felfogások és magyarázások a magyar történelem tanításában. Dr. Laurentzi Vilmostól..................................... .. ... ............. 177 A középiskola magyarsága. Szőts Gyulától .................................... 185 A hazai internátusokról. Nagy Jenőtől ............................................ 188 Az elszállásolás a tanulmányi kirándulásokon. Dr. Benisch Arthurtól 196 Geográfiai olvasmányok. Dr. Czirbusz Gézától ............................ 200 Új középiskolák. Felvidékitől ... ..... ............................. ........ 202 A tanári állásoknak pályázatok mellőzésével történő sérelmes betöltése. Gagyhy Dénestől .................................................... 247 A legújabb igazgatói kinevezésekben rejlő sérelmek. Baumgartner Alajostól............ ... ............. ......................... ................. ..... 252 Újabb középiskolák létesítése. Dr. Schmidt Mártontól ................ 258 1*

Next