Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1914-1915 (48. évfolyam, 1-11. szám)

1914-10-01 / 1-2. szám

TARTALOM MUTATÓ. TANULMÁNYOK, CIKKEK. Inter arma. Ady Lajos .....­....................................................................... Beköszöntő. Ady Lajos .............................................................................. Titkári jelentés. Sajó Sándor...................................................................... Az Orsz. Tanári Nyugdíjintézet újjászervezése ........................................ A háború és az iskola. Gaal Mózes ........................................................... A Monarchia. Bleyer Jakab ....................................................................... Stílustanítás. Sajó Sándor....................................................................... 73. Miért folyik a világháború? Szentpétery Imre ........................................ A nem állami tanárok nyugdíjtörvénye. Nagy Sándor............................ A háború és történettanítás. Kallós Ede................. ................................ Az osztályozás és a vizsgák eltörléséről. Kemény Ferenc........................ A középiskolai reformról és annak egyik alakjáról. Schneller István dr. 209, 273, 321, 370 Az osztályozás és a vizsgák eltörléséről. Kemény G., Fodor M. dr. és K. F. 229 Katonai irányzat a testnevelésben. K. F. ................................................ 285 A történettanítás előkészítése. Madzsar Imre ....................................... 331 Az olasz középiskolák új tandíj- és vizsgadíj-szabályzata. Fest Aladár 380 Leánygimnáziumaink szervezéséről. Rábold Gusztáv................................ 417 Az iskola és a háború. Márki Sándor dr................................................... 425 Elmélkedések egy emlékezetes levél felett. K. F..................................... 429 Sok tanulás , kevés tudás. Karádi Győző ................ ......................... 432 Miniszterünk a középiskolai tanársághoz ......... ........................................ 481 A bremeni »Neuphilologentag«. Matolcsy László dr................................. 483 A középiskolai reform és a háború. Vajticzky Emánuel dr.................... 490 A porosz parlament a középiskoláról és a tanári munkáról. Székely István dr.................................................................................................. 494 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. A horvát középisk. tanárság válsága. Benisch Artur dr.......................... 15 Miniszteri rendelet a középisk. tanárok mellékfoglalkozása tárgyában. A. L. 18 Tanári tiszteletpéldányok, a.......................................................................... 20 Nebulók, mint szerkesztők. Kf. ................................................................... 21 Bosznia-Hercegovina középiskolái. Benisch Artur dr................................ 85 Lélektani szempontok az órarend összeállításánál. Jámbor György dr.... 87 A tanári tekintély megóvása. V. F. ................................................... ..... 91 Egyesületünk múltjából, (a.) ....................................................... 91, 126, 179 A Monarchia. Sajó S. és Bleyer J.............................................................. 123 Az órarend összeállítása. Bodrossi Lajos ................................................ 125 A háború és az iskola Németországban, kf. ............................ ............. 128 Szakarány. D. J. ........................................................................................ 129 Oldal 1­3­5­ 1*

Next