Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1916-1917 (50. évfolyam, 1-21. szám)

1916-10-01 / 1-2. szám

A KÖZLÖNY 1916/17. ÉVI FOLYAMÁNAK MUNKATÁRSAI. Ady Lajos Kovács János dr. Balogh Albin Lábán Antal dr. V. Balogh György dr. Lovas Imre B­a­rcza József Majtényi Károly Barczán Endre Márki Sándor dr. Boros Gyula Müller József Benedek Marcell dr. Négyesy László dr. Benisch Artur dr. Oblath Richard Bí ó Vencel dr. Peisner Ignác Bi­rosnyay Károly Pécsi Albert dr. Be­tár Imre Péter János dr. Bibita Endre Polgár Sándor Be hm Dezső dr. Rados Ignác Cz’rbusz Géza dr. Rábold Gusztáv Csiszár Mihály dr. Révay József dr. Csopey László Ries Ferenc Dávid László Sajó Sándor Do­mb­i László dr. Scherer Lajos Endrei Gerzson dr. Schiff Péter dr. Erdélyi Alajos dr. Steiner Szilárd dr. Faragó Márton dr. F. Szántó Károly dr. Flodorovics Zsigmond Szemere Samu dr. Fodor János dr. Szentpétery Imre dr Fürst Aladár dr. Székely István dr. Gaal Mózes Szilády Zoltán dr. Győrffy István dr. Szőts Gyula Habán Mihály dr. Thomay János Hegedűs Árpád Vértessy Dezső Huszti József dr. Vida Sándor dr. Janicsek József dr. Walton Róbert Kemény Ferenc Kempf József Weber Artur dr. Budapest, az Athenaeum részvénytársulat nyomása. 1 00021 '^rszTgo^'X * PEDAGÓGIAI *­ K­ÖNYVTÁR

Next