Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1918-1919 (52. évfolyam, 1-14. szám)

1918-10-01 / 1-4. szám

Új egyesületi tagok ................. 44 A tizenkettedik órában­­ .......... 72 Kimutatás a Tanárok Nevelő Házáról ................................ 73 Nyugdíjazott kartársak lakbér­nyugdíja ................................ 75 Hadviselt tanárok ügye .......... 76 A vegytan jövője a középiskolák­ban ........................................ 63 A református tanárképzés......... 64 Egységes középiskola ............. 64 Felvételi vizsgálatok................. 65 Kath. gyakorlógimnázium .... 65 A németországi középiskola jö­vendő nemzeti irányzata. Dr. Veresz Endre .......................... 107 Tanársors..................................... 110 Schmidt Frigyes: Forró napok 59 Ungarn. Kemény Ferenc.......... 102 Dr. Takáts György : Történelem ■ leányközépiskolák II. oszt s­zámára. Dr. Acsay István.... 106 Gopcsa László : A magyar versírás tört. Wagner Jó­zsef dr...................................... 142 Az erdélyi r. k. státus igazgató­­tanácsának évi jelentése. Híd­végi M..................................... 172 Imre Sándor: A magyar nevelés körvonalai. B. L..................... Vikár—Dengl: Vitagyorsírás. W. J........................................ Oldal Nyugdíjtörvény revíziója.......... 76 Vizsgálati díjak felemelése.......... 76 Magyar Humaniszta Gimnázium Híveinek Egyesülete.............. 77 A budapesti tankerület értesítői 77 Bizonyítványkiállítási díj.......... 77 Latin nyelvi verseny................. 77 A tanári pálya ellen............... 110 Középfokú gazdasági iskola.... 110 Középfokú iskoláink territoriális elhelyezkedése......................... 110 Az annexiós pedagógia: forra­dalomellenes izgatás az iskolá­ban , a tanári pálya ellen. Tankönyvmonopólium Porosz­országban. Kf................. 144, 145 Német köztársasági pedagógia 176 Orel Géza dr.: Mühelyi nevelés Páris iskoláiban. Szociális re­­fom­ok iskoláinkban. Szőts Gyula .................................... 174 Baros Gyula: Arany, Petőfi és a ponyvairodalom. В.......... 175 Sikabonyi Antal: Az alkotó lélek és a háború. Nánai Béla...... 212 Kornis Gyula: A lelki élet. né­ Ыпу István dr...........................214 1919-20. Sajó Sándor: Tegnaptól Holnapig 45 Gölniczbányai Győző .............. 78 Beküldött könyvek .............47, 49 47 LAPSZEMLE. 1918—19. KÖNYVSZEMLE. 1918—19. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország föltámadásában! Amen.

Next