Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1920-1920 (53. évfolyam, 1-10. szám)

1920-04-01 / 1-7. szám

ORSZÁGOS­ KÖZÉPISKOLÁI ШМБШЯ K­ÖZLÖNY SZERKESZTI: DR MARCZINKÓ FERENC LIK­. ÉVFOLYAM. & 1920 ÁPRILIS HÓ 1. 1—7. SZÁM. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­EGYESÜLET. BUDAPEST, AZ ATHENAEUM IROD. ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA KIADÓHIVATAL . BUDA­PEST. I.. FEHÉRVÁRI­ ÚT 56/a. TARTALOMMUTATÓ. Oldal Dr. Lévai­ Ede: Elnöki megnyitó ............................ 1 Változások a közoktatásügyi kormányban .......... 5 Dr. Pintér Jenő: Új középiskolai tanterv.............. 7 Dr. Koczogh András : Jellemnevelés......................... 18 .s.: Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szö­vetsége ........ 21 I KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Státusrendezés................................................................. 28 EGYESÜLETI ÉLET. .6.: Egyesületünk az utolsó 12 hónapban.......... 25 Rendkívüli közgyűlés .................................................... 29 Petrován Oszkár: Budapesti kör.................................. 33 KRÓNIKA: A szerkesztő beköszöntője................................ 35 XV. kimutatás a Tanárok Nevelő Házáról .......... 35 Sajó Sándor: Barczán Endre . .................................. 40­­­lanka Vilmos: Paszlavszky József -f­ ....................... 41 Szőts Gy.: Tanárok Özvegyeit és Árváit Seg. Egy. 43 KÖNYVSZEMLE. Imre Sándor : A magyar nevelés körvonalai. B. L. 45 Vikár-Dengl: Vitagyorsírás. W. J............................. 47

Next