Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1920-1920 (53. évfolyam, 1-10. szám)

1920-04-01 / 1-7. szám

KÉRELEM! A Közlöny további megjelenését csak úgy bizto­síthatjuk, ha tagdíjfizetési kötelezettségének mindenki minél előbb eleget tesz; fizetéseket legjobb a mellé­kelt csekklappal eszközölni. — Tagdíjhátralékosok kérdezősködésére posta fordultával felelek. — A Köz­löny következő számát csak ama­k. tagjaink fogják kapni, kik hátralékukat rendbe hozzák. Oly tag, ki áthelyezés vagy más oknál fogva e számot nem kapta meg, legyen szíves e körülményt alulírottnál bejelen­teni. A folyó évi tagdíj: 20 korona. Felvételi díj: 2 korona. Dr. Romsauer Lajos pénztáros I., Fehérvári­ út 56/a.

Next