Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1920-1921 (54. évfolyam, 1-6. szám)

1920-10-01 / 1-2. szám

0 V /fc*y-^Q-4&6svljim SO /7)Ca*6. ORSZÁGOS Ш ШШйШ!­É KÖZLÖNY SZERKESZTI: DR MARCZINKÓ FERENC LIV. ÉVFOLYAM. «5? 1920 OKTÓBER HÓ 1. 1—2. SZÁM. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­EGYESÜLET. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IROD. ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA KIADÓHIVATAL 1 BUDA­PEST. I., FEHÉRVÁRI­ ÚT 56/a. TARTALOMMUTATÓ. Oldal Meghívó az Ltl­. évi rendes közgyűlésre .............. 1 Pintér Jenő: Az új középiskolai tan­terv javasla­tának módosítása ................................................. 2 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. O. J. A felvételi vizsgák ügye................................... 9 EGYESÜLETI ÉLET. Igazgatósági ülés.............................................................. 11 KRÓNIKA. Tanárok Nevelő Háza.................................................. 12 Dr. Moravcsik Gyula, Székely Lajos, Katona Gyula -j- ....................................................... 12 Egyesületünk vezetősége a miniszternél................. 13 A M. Középisk. Tanárok Nemzeti Szövetsége a miniszterelnöknél ...................................................... 14 A M. Középisk. Tanárok Nemzeti Szövetségének közgyűlése..................................................................... 14 Hadviselt Tanárok Nemz. Szövetségének közgyű­lése................................................................................... 15 Új egyesületi tagok ............. 15 Elhunyt kartársak.......................................................... 16 Szakértekezletek ...... 16 Pályázat ............................................................................ 16

Next