Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1921-1922 (55. évfolyam, 1-8. szám)

1921-10-01 / 1-3. szám

KÉRELEM. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület t. tagjai és előfizetői a Közlönyhöz mellékelt postabefizetési lap felhasználásával az 1921—- 1922.-iki tagdíjakat ill. előfizetési díjakat minél előbb küldjék be, különben a Közlöny legközelebbi számát nem tudjuk megjelentetni. NÉVSORA azon tagoknak, akik az 1920 április 1. és szept. 1. között tagdíjat fizettek. Az 1919/20. egyesületi év végéig esedékes tagdíjat egészben vagy rész­ben kiegyenlítette : Klemm Antal, Weber Artur. Az 1920/21. egyesületi év végéig esedékes tagdíjat egészben vagy rész­ben kiegyenlítette: All­ram Rezső, Alpár Ignác, Babare Adél, Balthazár Gábor, Barts Gyula, Bauer Ede, Bayer Róbert, Benedek Árpád, Bezdek József, Bodola László, Brunovszky Rezső, Butyka Boldizsár, Danielisz Jenő, Dehény József, Finger Béla, Fuchshoffer Dezső, Fuchshoffer Dezsőné, Fülöp Béla, Gajda Béla, Gajdáné Wolszky Frida­, Gál Kálmán, Gecsányi Gusztáv, Gedeon Béla, Glatz Károly, Glatz Károlyné, Hartmann János, Hegedűs Károly, Jancsik Mihály, Jeney Gizella, Kaufmann György, Kelemen Kálmán, Kemény Gábor, Kenyeresné Fozmayer Etelka, Király László (Békéscsaba), Kovács Gergely, Lakner József, Laurovics Ferenc, Loisch János, Loránd Lajos, Lukács Béla, Madai Gyula, Majthényi Károly (8 K), Marusák Pál, Molnár János, Nagy Pál, Padrachné Loykó Irén, Pápay József, Pásztor Imre, Petricskó Miklós, Podhorszky Győző, Posch Árpád, Pecz János, Putnoky Imre, Rácz Jenő (Hajdúböszörmény), Ries Ferenc, Rónay Kázmér, Sailerné Laehne Mária, Sarkadi Nagy János, Schmidt Frigyes Schuch József, Sebestyén János, Sebők Emánuel, Strömpl Brigitta, Szalai Károly, Szlutka Ervin, Thamássy Ilona, Tóth András, Trócsányi Dezső, Ujsághy Géza, Usetty Ferenc, Varannai István, Veress Pál, Visnya Aladár, Wiese Gyula. Az 1921/22. egyesületi év végéig esedékes tagdíjat egészben vagy rész­ben kiegyenlítette : Balogh Béla, Bartonlik Géza (12 K), Békefi Rémig, Futó Mihály, Pataki Jákó (7 K), özv. Radnainé Vámossy Ilona, Varga Ferenc, Vida Sándor. Az 1922/23 e­gyesületi év végéig esedékes tagdíjat egészben vagy rész­ben kiegyenlítette: Adameszk Jusztin (4 K), Blau Ármin (3 K). Előfizettek : 1919/20-ra : nagykállói áll. főgimn. 1920/21-re: budapesti Cisztercita-rendi Tanárképzőintézet, buda­pesti áll. tanítónőképzőintézet, budapesti II. k. kir. kath. egyet. főgimn., budapesti X. ker. kőbányai áll. főgimn., budapesti X. ker. tisztviselőtelepi áll. főgimn., budafoki polgári fiúiskola, ceglédi áll. főgimn., egri áll. főreáliskola, erzsébetfalvai áll. polg. fiúiskola, győri áll. főreáliskola, hajdúnánási ref. fő­gimn., kecskeméti áll. főreáliskola, kismartoni áll. polgári iskola, kispesti munkástelepi áll. polgári fiúiskola, kisújszállási ref.­főgimn., makói áll. főgimn., mezőberényi áll. polgári fiú- és leányiskola, mezőkövesdi kir. kath. főgimn., mezőtúri áll. leánygimn., mezőtúri ref. főgimn., nagykanizsai polgári iskolai gondnokság, nyiregyházai ág. ev. leánygimn., szegedi áll. főgimn., szekszárdi áll. főgimn., (16 K), szombathelyi áll. s. közs. polgári leányiskola, tapolcai áll. polgári fiúiskola. 1921/22-re: budapesti katonai főreálisk., kispesti áll. polgári fiúisk. Felvételi díjat fizettek : Balogh Béla, Bauer Ede, Brunovszky Rezső, Dehény József, Fuchshoffer Dezsőné, Gajdáné Wolszky Frida, Gedeon Béla, Glatz Károly, Glatz Károlyné, Jeney Gizella, Kelemen Kálmán, Padrachné Loykó Irén, Sailerné Laehne Mária, Strömpl Brigitta, Thamássy Ilona, Veress Pál. Összesen 16 tag. Alapító tagdíjat, fizettek : Frencz Géza (500 K), dr. Barts Gyula (400 K). Budapest, 1921 szeptember 3. Dr. Romsauer Lajos, pénztárnok: Zik Gig * РГПАСООШ-- 1

Next