Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1922-1923 (56. évfolyam, 1-6. szám)

1922-12-01 / 1-3. szám

W /3/ REV 77 ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI JÁREGYESÜLET ш шшзж *®! SZERKESZTI: SZÖTS GYULA 1. U* ц VI LVI. ÉVFOLYAM. 1922 DECEMBER 1. 1-3. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET BUDAPEST VIII., ESZTERHÁZY­ U. 14. 759021 KIADÓHIVATAL, BUDA­PEST, II., TOLDY FERENC­­UTCA 9. SZÁM. TARTALOMMUTATÓ. Oldal Madai Gyula: Beöthy Zsolt. (Óda.)......­...................... 1 Pintér Jenő: Beöthy Zsolt és az Országos Középis­kolai Tanáregyesület (Emlékbeszéd).................... 3 EGYESÜLETI ÉLET. Jegyzőkönyv az LVI. évi közgyűlésről. ...................... 10 Madai Gyula: Főtitkári jelentés.­...........................­ 15 Valent István: A tanárság anyagi és erkölcsi hely­zete a többi tisztviselőkéhez viszonyítva“ (Köz­gyűlési előadás.)-------------------------------- 19 Jegyzőkönyvek igazgatósági és választmányi ülésekről 21 Budapest-vidéki kör.................................. 25 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Beköszöntő.­­­A Közlönyért Hirek KRÓNIKA. KÖNYVSZEMLE. Dr. Pintér Jenő. A budapesti tanker. 3. sz. értesítő Dr. Károlyi János. Magyar nemzeti káté.............. Dr. Szabó Zoltán. A növények szervezete, az a­lános növénytan............................................... Dr. Birkás Géza. Francia nyelvkönyv ............... MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK......................... 26 .

Next