Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1922-1923 (56. évfolyam, 1-6. szám)

1922-12-01 / 1-3. szám

HÉV *ö1° NÉVSORA azon tagoknak, akik 1922. február 15. és 1922. augusztus 31. között tagdijat fizettek . Az 1919, 20. egyesületi év végéig esedékes tagdijat egészben vagy részben fizette Szerényi Géza. Az 1920, 21. egyesületi év végéig esedékes tagdijat egészben vagy részben fizette Balogh Péter, Király Jenő, Kundt Ernő, Marusák Dániel, Rákóczy Géza, Tóth Kálmán. Az 1921/22. egyesületi év végéig esedékes tagdíjat egészben vagy részben fizette Acsay István, Almássy Imre, Alszeghy Zsolt, Ambrózi Pál, Ádámy Gyula, Ányos Mihály, Balázs Sándor, Baranszky E. László, Barta Mór, Bauer Oszvald, Bán Aladár, Bellák Vince, Bielek Dezső, Bihari Ferenc, Binder Laura, Birkás Géza, Borosnyay Károly, Breznyák János, Bruck Ferenc, Budaker Károly, Csabai István, Cseh Lajos, Cselák Lajos, Csepreghy Kálmán, Csizik Gyula, Csorba György, Csömöry István, Czinyéry Barna, Dávid László, Demes Péter, Dér István, Dingfelder Ede, Domby László, Domokos György, Dongó Orbán, Dörre Tivadar, Duray Kálmán, Elek Oszkár, Ernyei István, Eskulitz­ Ferenc, Édes Jenő, Évva Anna, Faragó Márton, Farkas Ignác, Farkas István, Fejér Lajos, Fest Sándor, Fodor Árpád, Fo­or Ferenc, Folkmann Ervin, Földessy Gyula, Fray Jenő, Fűrész Róza, Geduly Olivér, Govrik Sándor, Gretzmache Rezső, Hajdú János, Harsányi Sándor, Hábor Jenő, Hoffmann Miksa, Horger Antal, Horn József, Jancsik József, Jánosy Béla, Jeremiás Kalvoda Ferenc, Kármán Ferenc, Keresztes­­V Dezső, Kiss István, Kiss Lajos, Klekner Jái Kopp Tibor, Kossányi Béla, Kosztolányi Zo Dezső, Kovács Géza, Kováts Antal, Kósch Jái Krémusz Róbert, Krizsán Gyula, Kronberge Gábor, Kurtz Sándor, Ladányi Emil, Láng Lezsánszky Ferenc, Lissák Jenő, Losonczy La­badai Gyula, Madáchy István, Majer Iván, Malatinszky Gyula, Marohi Arnold, Márczy , Mező Ferenc, Mészáros Ignác, Mihalovits Lász Frigyes, Mirkva János, Mixich Lajos, Molnár J Nessl Alajos, Neukomm Gyula, Novák Kálmán, Odor Henrietta, Oláh Sándor, Ondrus Pál,­­ Papp József, Pály Sándor, Péch Aladár, Péchy Győző, Pólay Vilmos, Pollner Arnold, Peres Kál­mán, Priváry Géza, Prudovics Lajos, Radó Simon, Regényi Sándor, Rónay Kázmér, Ruttkay Irén, Samu­estván, Sándor Vence, Sárközy Pál, Schinner Lajos, Schmidt Márton, Schnitzné­oltz Margit, Scholtz Irén, Sebestyén János, Seemann Kálmán, Sereghy Zs, Simon László, Skrovina Samu, Somogyi Kálmán, Somosi Vilmos (16 K), ■ Mihály, Sorger József, Stand János, Szabados Irén, Szabó Ferenc, Szabó la, Szabó Jenő, Szabó László, Szalóki Róbert, Szekeres Kálmán, Szemke­r, Szentirmay Ottó, Sziberth Sándor, Szíjártó Miklós, Szikra Gyula,­­ György, Szőke Elemér, Szőts Gyula, Sztramszky István, Tarján Ödön, Ig Mária, Teveli Mihály, Táborffy Zoltán, Tompa Béla, Tóth Géza, Tóth Tóth Irén, Tóth Kálmán, Töttössy Béla, Trombitás Gyula, Vajthó­­ Vargha György, Vaskó Ákos, Váradi Mihály, Váradi Béla, Veszprémi Eiesy Sándor, Villányi Andor, Vujsz János Wagner József, Weszprémy Gyula, Zimányi Dániel, Zimányi József, Zsupán László, Ibriel Pál, Gecsányi Gusztáv, Jenő, Grosz Ferenc, Gröger ula, Hensch Artur, Hirschberg Cyrill, Hunyadi József, Irsik­ajos, Jégh Gyula, Juba Adolf, cs, Kerékgyártó Árpád, Kimer , Klenka János, Kletz Gábor, í, Kovalovszky János, Kovács , Kőváry Aladár, Krécsy Béla, Béla, Kronberger Ede, Kujáni le, Lányi Ernő, Lenkey Lajos, i, Lovass Imre, Lukács Béla, Bor Károly, Makoldy Viktor, , Márczyné Szathmáry Ilona, Miklóssy István, Milinkovich séf, Módly Sebő, Nagy Márk, Nyilassy Lajos, Oberle Károly, szágh József, Óváry Zoltán, K­án, Péter Pál, Podhorszky

Next