Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1924-1925 (58. évfolyam, 1-10. szám

1924-09-01 / 1-3. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI: DR. KOVÁCS DEZSŐ LVIII. ÉVFOLYAM. 1924. SZEPT.-NOV. 1-3. SZÁM. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET BUDAPEST, VIII,ESZTERHÁZY­ UTCA 14. TARTALOMMUTATÓ. Oldal I. Dr. Madai Gyula: Elnöki szék­fog­ló beszéd ................................... 1 II. A szerkesztő üzenete............. 5 EGYESÜLETI ÉLET. III. Dr. Koczogh András: Főtitkári je­lentés ................................................... 6 IV. Édes Jenő: Jegyzőkönyvek ...... 11 V. Dr. Kun Sándor: Debreceni kör.. 19 VI. Édes Jenő­­. A főtitkár levelesládájá­ból : a) Az iskolai ünnepélyek rend­őri ellenőrzése, b) A tisztviselői státusok revíziója, c) A tanítás 9 órai kezdete a középiskolákban, d) A taggyűjtés, e) A Közlöny ügye. f) Üdvözlések ....................................... 20 KÖZLEMÉNYEK. VII. Dr. Bán Aladár: — II. finn-ugor kulturkongresszus. — Szabó István Andor: A tanári cím. — Elhunyt nagyjaink sírjainak gondozása. —­­ Az adószedő - iskola. (drn.) — A tanári mellékteendők díjazása. — A középiskolai tanárképzés. — A tiszt­viselőtelepi gimnázium és a Nép­rajzi Múzeum, (drn.) — Az 1. osz­tályba való felvételi vizsgálat .... 23 VIII. HÍREK ............................................... .31 IX. KÖNYVSZEMLE .............................. 37 KIADÓHIVATAL: BUDAPEST II. TOLDY FERENC­ UTCA 9. ш

Next