Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1924-1925 (58. évfolyam, 1-10. szám

1924-09-01 / 1-3. szám

Tagdíjat fizettek az 1923—4. évre (ezrekben)­: Balthazár Gá­bor, Bayer Róbert (20), Blau Ármin (12), Győrff­y István (21), Habán Mihály (20), Ilankó Márton (5), Heller Bernát (15), Hor­váth János (20), Imre Sándor, Kúthy Erzsébet (7), Magdics Gáspár, Ozorai Frigyes (20), Pakner Arnold, Poor Sándor (12), Radnai Jenőné (12), Resch Aurél (20), Rodt Lajos (5), Sabján János (17), Kisvárdai fog. (17), dr. Székely István (30), Szinnyei József (15), Debreceni Tanári Kör (112), Karcagi ref. fog. (30), Pápai bencés fog. (5), Székesfehérvári főreál (5). Szombathelyi polg. fiúisk. (5). Adomány: Kaposvári fog. 1. kara: 500. A f. évi jriliusi számért 10.000 ¥-t küldtek be: Acsay István, Bakos István, Balogh Péter, Bauer Oszvald, Béres Benő, Bitter Illés, Bonkáló Sándor,­ Borsos Károly, Darvay János, Dóczi Imre, Domby László, Durnyi Boldizsár, Kinzig Miklós, Éri Emil, Ernyei Jenő, Farkas János, Gál Kálmán, Govrik Sándor, Gulyás József, Haid Ferenc, Harsing István, Halpert Gyula, Horti József, Horvay Róbert, Horváth L. László, Kemény Fe­renc, Kellemen Károly, Király László, Kisparti János, Kiss Lajos, Kovalovszky János, Krywald Ottó, Madsar Gusztáv, Magdics Gáspár, Marcsek Tibor, Marcsi Arnold, Martics Ernő, Matolcsy László, Márffy Oszkár, Mátyás Károly, Nagy István, Óváry Imre, Pataki Jákó, Pollner Arnold, Porst Kálmán, Reib­­ner Márton, Simonyi Gyula, Somosi Vilmos, Sólya János, Stei­ner Szilárd, Steller Ignác, Szimakovits László, Szekeres Kál­mán, Szilágyi Sándor, Telkes Sándor, Tuczy János, Thym Adolf, Ujsághy Géza, Vakarcs Kálmán, Varga Zoltán, Vesz­prémi Etelka, Vogel Richárd, Waltner Béla, Wiesinger Károly, Zalai Mihály, Zoltvány Irén. Bpest VII. Madách-, X. Szt. László-, X. Széchenyi-főg. (7 + 1), lcsabai leánygimn. (130), Cegléd (19 t.), debreceni ref. főg., fehérgyarmati, gödöllői kath. (11 t.), gyöngyösi (3 + 1), gyönki (6 t.), győri főreál. hajdúnánási (14 t.), hódmezővásár­­helyi (7 t.), jászapáti (14 t.), kalocsai, kecskeméti ref. (15 t.), kis­kunhalasi, kőszegi kath., kecskeméti kath., mezőkövesdi, mező­túri leánygimn., miskolci főig., főreál (15 t.), kir. kath. (25 t.), nyíregyházai kath., ózdi (3 t.), soproni bencés, Széchenyi-főreál, szentesi (20 t.), szolnoki (12 t.), szolnoki felső keresk., szombat­helyi leánygimn. (6 t.), tanítóképzők főig., váci k. r., újpesti főg. (8 t.), Várady István (15). 1824—25-re: Kiskunhalasi ref. főg. (11 t.) 440.000, beir. díjjal. Készpénzben: Tagdíjat fizettek: Bp. V. főr. (20), győri ig. (4 t. , 80), kecs­keméti tőr. (10 t. , 200), Kovács Gergely (4), Piukovich Sándor (20), Suppán Vilmos (5­1), szegedi főr. (5), szombathelyi főr. (5). Adomány: Lévay Ede (30), Moravszky Ferenc (80), Rados Ignác (10), Sinszky Géza (50), Vietórisz József (100). Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1 m. és 1249-5. 10.000­­-t küldtek a­­júliusi Közlönyért: Bp. II. k. ter. (13 t.), V. k. főg. (20 t. 1­240). Csizik Gyula, Farkas Soma, Horváth Elemér, Kiss Gábor, mezőtúri ref. főg., pécsi főr. (18 t.), Schmidt Mária. Írói tiszteletdíjat tagdíjul írtam be: Benisch Artúr (40), Finály Gábor (10), Grabovszky Kamill (20), Kaufmann György (50), Bozák Imre (30), Székely István (10), Szőts László (10).

Next