Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1925-1926 (59. évfolyam, 1-10. szám)

1925-09-01 / 1. szám

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny LIX. évfolyamának tartalommutatója. Vegyes tartalmú cikkek és tanulmányok. Lap Ács Károly: Latin stilisztika és latin stílus .................................328 Dr. Balogh Béla: Az embertan helye a nevelésben....................... 166 Dr. Bárány László: Megjegyzések az új alsófokú természetrajz­könyvekre ........................................................................................... 174 Dr. Csengő Nándor: Természetrajz-kémia oktatása a reformált középiskolákban ................................................................................. 47­­: Egyetemközi bizottság a tanárképzés és tanárképesítés reformja ügyében ................ 33 Fehérné Popovits Margit: A modern nyelvoktatás reformja a középiskolában ................................................................................... 205 Dr. Finály Gábor: Emlékirat az OTT-h­oz ....................................... 216 Gaal Mózes: A kultúrfölény .............................................................. 307 Dr. Hajdú János: A modern nyelvoktatás a középiskolában .. 377 Dr. Kardeván Károly: Az 1924—25. évi értesítőink .................... 11 Dr. Kari János: A táj rajzról ................................................................. 324 Kemény Ferenc: A modern nyelvoktatás a középiskolában __ 372 Konda László: A harmadik tanügyi kongresszus előtt ............. 369 Kornis Gyula: A középiskola jelentősége ......................................... 297 Lukács György: A középisk. tanárok kultúrpolitikai missziója 311 Dr. Macher Em­áimér: A magyar nép őstörténete ........................ 259 Dr. Madai Gyula: A tanár iskolai munkája .................................. 300 Dr. Mihályi Ernő: Az idealizmus a magyar történetírásban és a történettanításban ........................................................................ 257 Dr. Nagy Jenő: A természet szeretetére való nevelés ................ 23 Nagy József: A fizika két problémája .............................................. 313 Dr. Nagy Pál: A középiskolai tanárok irodalmi munkássága az 1924—25. tanévben ................................................. 76, 133, 196, 235 Dr. Nagy Pál: A tanárképzésről ......................................................... 94 Péteri Mária: A modern nyelvoktatás a középiskolában ......... 379 Pintér Lajos: Reflexiók Nagy Miklós: Új középiskolai reform­terv című közleményére ................................................................. 170 Dr. Radó Polikárp: Az elmúlt évek keleti ásatásainak törté­nelmi eredményei ............................................................................... 262 Dr. Sárközy Pál: Pillanatfelvételek a mennyiségtan jelen állá­sáról .......................................................................................... 318 Simonyi Béla: A beszéd higiénéje ...................................................... 337

Next