Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1927-1928 (61. évfolyam, 1-10. szám)

1927-10-01 / 1-2. szám

Ill Oldal Fallenbüchl Ferenc dr.: Tanévvégi összefoglalások a német nyelvből .................................................... 282 Fehér Jenő: A természetrajzi könyvek vázlatos ra­jzairól __ 230 •Gergely Adolf: Hiúsági repülőegyesületek a tanítás és a neve­lés szolgálatában .................................................... 345 Geszti Lajos: Panasz ............................................................................. 18 — Hiba van a kréta körül .................................................................. 130 Jámbor György dr.: A H. M.-ben meg nem­­jelent újabb ren­deletek ............................................................ 67, 135, 181, 232, 347 Kemény Ferenc: Iskoláink egyik betegsége ............................... 174 Lersch Ernő dr.: Egy tanulmányút tapasztalatairól .................323 Németh József: A Földrajzi Társaság Didaktikai Szakosztá­lyának nyíregyházai vándorgyűlése .......................................... 343 Pitroff Pál: A középiskolai magyar nyelvi utasítások ............. 172 Révész Lajos: Tanuljuk-e a görögöt! ............................................. 226 Sajó Sándor: A magyar nyelv válsága .......................................... 335 Szilády Zoltán dr.: Iskoláink tanszerelése ...................................... 339 A tanügyi kongresszus középiskolai szakosztályainak tételei 286 III. Egyesületi élet. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület LXI. közgyűlése .. Madai Gyula dr. elnöki megnyitó beszéde .................................. 91 Kornis Gyula dr. államtitkár válasza .......................................... 96 Édes Jenő főtitkári jelentése ....................................... 96 Finály Gábor dr. jelentése a Segélyző­ Alapról ........................... 105 Nagy Pál dr.: Jegyzőkönyv a közgyűlésről .................................. 109 — Jegyzőkönyv igazgatósági és választmányi ülésről .... 21. 106 Édes Jenő: Választmányi ülés ........................................................ 348 — A főtitkár levelesládájából .................................................... 68. 183 A Tanárok Nevelő Háza vagyonkezelésének felülvizsgálata 25 Finály Gábor dr.: A Segélyző­ Alap kérelme ............................... 32 Kft.: A győrkerületi Tanári Kör pápai vándorgyűlése ......... 69 Németh József: Az O. K. T. E. számadásai ...................................... 70 Tanári körök működése: A Budapesti Tanári Kör újjáalakulása .................................. 233 Budapesti Tanári Kör ................................................................... 289 Debreceni Kör ................................................................ 138, 235. 354 Győrkerületi Kör .............................................................................. 353 Miskolci Kör ..................................................................................... 137 Szabolcsi Kör ..................................................................................... 136 IV. Hírek. Kitüntetések, kinevezések, áthelyezések, megbízások stb. 33, 71, 139, 185, 237, 291. 355 Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület ............................ 141 Halottaink ............................................... 37, 75, 142, 188, 243, 295 V. Könyvszemle. Barankay Lajos: A nemzeti közszellem pedagógiája (Kemény Ferenc) 296 Barthos—Kurucz: Történelmi atlasz (T.) .................................... 42 Bidot Emile: La clef du genre des substantifs francais (Vujsz János) ......................... 198 Boitel et Coquet: Le Francais par la Lecture (К. F.) ............. 365 Chadeyras: Bélles Lectures Francaises (К. F.)............................... 365

Next