Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1931-1932 (65. évfolyam, 1-10. szám)

1931-09-01 / 1. szám

Ill III. Egyesületi élet. Oldal Az Országos Középiskolai Tanáregyesület LXV. közgyűlése................ 25 Madai Gyula dr. , elnöki megnyitója ............................................................... 25 Vitéz Eszter Lán­ Ferenc főtitkári jelentése...................................................... 30 Édes Jenő gondnoki jelentése ............................................................................. 35 Németh­­József pénztárosi jelentése .................................................................... 37 Finály Gábor dr. jelentése a segélyző alapról ............................................ 38 Fodor János dr. felolvasása : A tanári hivatás növekvő társadalmi és nemzeti jelentőségéről.................................................................................. 40 Obermüller Ferenc üdvözlő beszéde .................................................................... 48 Matolcsy László dr. beszéde a hősök emlékénél ........................................ 50 Párkányi Norbert dr. beszéde Pázmány Péter szobránál .......................... 51 Igazgatósági ülés jegyzőkönyve............................................................................. 52 Választmányi ülés jegyzőkönyve ........................................................................ 54 A közgyűlés jegyzőkönyve...................................................................................... 56 Az О. T. T. E. Tanárok háza Alapja számadásai ................................... 84 Eszter­­от­ Ferenc : Egyesületi hírek ............................................................... 121 Igazgatósági ülés ................................................................................. 175, 199, 288 Gondnoki jelentés......................................................................................................•• 205 Az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendkívüli közgyűlése.... 217 Madai Gyula dr. elnöki megnyitója ................................................................. 217 Esztergomy Ferenc: A heti óraszám és a szolgálati idő védelmében. . 218 Szőts Gyula : Külső beavatkozások az iskolai életbe.............................. 222 Állásfoglalás a fizetéscsökkentés ellen...............................................­............. 227 A választmányi ülés jegyzőkönyve ..................................................................... 228 A rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve...................................................... . 230 Budapesti tanári kör ...............................................................8,0, 12­2, 201, 234 Debreceni tanári kör ................................................................../?­v.V 82, 125, 204 Y. Könyvszemle. Angyal Emil: Tatárjárás (ha)............................................................................. 215 Bognár Cecil: A normák alkonya (Bihari F.)............................................ 20 Balogh Béla dr. : Jelentés tanulókon végzett szomatoszkópia, szomato­metriai és fiziológiai vizsgálatokról (Szondy György dr.) ............ 156 — . Szolnok város és környékének földrajza (Honáth Károly dr.). . 157 Bittenbinder Miklós dr. :­­ VII. és VIII. o. középiskolai tanulók lelki élete (Bihari F.)............................................................................................... 160 Écsi Ö. István: Csurgói diákalbum (Dittrich Vilmos dr.)..................... 22 Etédi: Románia története a világháború után (Sz. Gy.).......................... 136 Földy József : Görög-magyar szótár (Wagner J.)........................................ 103 Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái (ha) ................ 212 Havadi Barnabás: Mi legyen az iskolával (Bihari F.).......................... 239 J. Hankiss et Gy. Juhász : Panorama de la littérature contemporaine (Elek O.) 155 Lampérth Géza: A pápai református iskola története (Karl J. dr.).. 239 Lósy-Schmidt Ede dr. : Hatvani István élete és művei 1718—1786 (Karl János dr.) ................................................................................................ 215 Kertész József: Hazajáró lelkek — nagyenyedi képek (Gazdag L.). . 21 Kuncz Aladár: Fekete kolostor (Elek Oszkár)............................................ 22 Magyar­­ Zoltán és Petrás István : Ungarische Kulturstätten (Székely L.) 214

Next