Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1932-1933 (66. évfolyam, 1-12. szám)

1932-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI: DR. NAGY PÁL LXVI. ÉVFOLYAM. 1932. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. MEGJELENIK A NYÁRI HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL MINDEN HÓ 20-ÁN KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VIII, CSEPREGHY­ UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VIII. CSEPREGHY­ UTCA 4. TARTALOM. Bihari Ferenc : Az 1931/32. évi értesítők szem­léje. — Dr. Reicner Márton : A reálgimnázium új latin tanterve. FIGYELŐ : Dr. Balogh Béla : Ifjúságunk jogai­nak állapota. EGYESÜLETI ÉLET: Szily Kálmán államtitkár látogatása a Csokonai-villában. Főnökválto­zás ügyosztályunkban.­­—­ Egyesületi hír. HÍREK. HALOTTAINK. KÖNYVSZEMLE : Marczell Ágoston: Magyarok. (Dávid László.) — Sauvageot Aurélien : Francia­­magyar és magyar-francia nagy kéziszótár. (Dr. Jámbor György.) — Tuszkai Ödön: A ser­dülő kor. (Bihari Ferenc.) — Emest Thompson Seton : Rolf. Ford. Temesi Győző. (Sz. Gy.) —­­Werner Mahrholz: Deutsche Literatur der Gegenwart. (Dr. Grünfeld Ferenc.) — Wich­­mann: Eigengesetz und bildender Wert der Lehrfächer. (Dr. Grünfeld Ferenc.) — Hoff­­staetter und Peters: Sachwörterbuch der Deutsch­kunde. (Dr. Grünfeld Ferenc.) — Horváth Kálmán: Magyar Diákkalauz.

Next