Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1933-1934 (67. évfolyam, 1-10. szám)

1933-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI: Dr. NAGY PÁL LXVII. ÉVFOLYAM. 1933. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. MEGJELENIK MINDEN HÓ 20-ÁN KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VIK­, CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VIII, CSEPREGHY-UTCA 4. TARTALOM : Dr. Madai Gyula: A mi sziklavárunk. — Ady Lajos: Szelekció és antiszelekció a középisko­lában. — Dr. Gacsályi Sándor: Középiskolai Tanáregyesületek Nemzetközi Szövetsége. — Dr. Martinkovics Lajos: A gyorsírás pedagógiai értékelése. FIGYELŐ : Daros Gábor: Az énektanítás kon­centrációja a magyar történelemmel és iro­dalommal. EGYESÜLETI ÉLET: Választmányi ülés lesz szeptember 29-én. HÍREK. HALOTTAINK. KÖNYVSZEMLE : Schütz Antal: A házasság. (v.) — Dr. Greguss Pál: A növények csodálatos élete (dr. Márton György). — Ernst Kriech : Nationalpolitische Erziehung (dr. Grünfeld Ferenc).

Next