Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1933-1934 (67. évfolyam, 1-10. szám)

1933-09-01 / 1. szám

LOPOS GYULA Budapest III, Bécsi­ út 85. sz. Iskolapadok, tornaszerek, játszótéri berendezések, tenniszütők és hajlított sportcikkek. TELEFONSZÁM: 62-5-05 MARX ÉS MÉREI tanszergyár Budapest VI, BULCSU­ UTCA 7. szám.­­ Telefon : 93-3-86 és 93-3-88. GYÁRTANAK SAJÁT NAGYSZABÁSÚ TELEPÜKÖN . Mindennemű fizikai, kémiai, természetrajzi, mértani és földrajzi eszközöket. Epidiaszkópok és episzkopok elsőrendű kivitelben, térképek és szemléltető képek. Megj­elent Renner János: „KÖZÉPISKOLAI FIZIKAI GYAKORLATOK“ című műve. Bolti ára: 140 aranypengő. KÉRJEN ISMERTETŐT ÉS ÁRJEGYZÉKET ! Hegedűt, violát, csellót, iskola, zenekar, koncert céljára és összes felszereléseit szolid árak mellett részletfizetésre is szállít Tóth hegedűkészítő mester, József főh. udv. szállítója. Budapest IV., Kossuth Lajos­ u. 8. 1931-i római, 1922-i budapesti hegedűversenyen az általam készített hegedű az összes versenyző régi olasz, francia, német, magyar hegedűket Rómában (egy kivételé­vel, amellyel egyenlő szavazatot kaptam) legyőzte. Javítás, csere, vétel, becslés. Díjtalan árjegy­­zék. 34 éves cég. Hegedűt specialista hegedű­­készítő mestertől vásároljunk. Kérem a címet meg­őrizni. Hegedű 10 pengőtől stb. Már sajtó alatt van a Tanári Zsebkönyv Szerkesztik: albisi BARTHOS VIDOR kir. főigazgató és dr. JÁMBOR GYÖRGY kir. igazgató. Kiadja a KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA Budapest VIII. Múzeumi körút 6. (Gólyavár.)

Next