Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1936-1937 (70. évfolyam, 1-10. szám)

1936-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI: Dr. KARDEVÁN KÁROLY LXX. ÉVFOLYAM. 1936. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. TARTALOM. Vitéz Fraknóy József: A honvédelem szempontjai a nevelésben és tanítás­ban. — Bihari Ferenc: A középiskolai értesítők szemléje. FIGYELŐ. Nemes Károly: Az iskolai ki­rándulások fejlődésiránya. FORGÁCSOK. Az arany vakáció. (kb.) HÍREK. HALOTT­AINK. KÖNYVSZEMLE. Lakatos Géza:­ A fran­cia nyelvtanítás múltja hazánkban. für. Petr­ich Béla.) — Heinrich Wieleit­­ner: Zur Geschichte der quadri­er­baren Kreismonde. (Dr. Jelitai József.) — Tonelli Sándor: Az emberi civilizáció kezdetei. (Németh József.) MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VIII, CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.

Next