Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1937-1938 (71. évfolyam, 1-10. szám)

1937-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI : DR. KARDEVÁN KÁROLY LXXI. ÉVFOLYAM. 1937. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER. KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VIII, CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VIII, CSEPREGHY-UTCA 4. TARTALOM. Meghívó a közgyűlésre. — Zibolen Endre: A középiskolai szelekció és a társada­lom. — Dr. Hári Ferenc: A nemzeti iro­dalom értékelésének új szempontjai Né­metországban. — Jurkovich Emil emlé­kezete. FIGYELŐ. Dr. Jámbor György: Egy iskolalátogató tapasztalatai. — Dr. Sipos Lajos: Az élőnyelvek tanítása Francia­­országban. FORGÁCSOK. Pedagógiai romanticizmus vagy önáltatás. (kk.) — A pedagógus egyénisége. (kk.) HÍREK. HALOTT­AINK. KÖNYVSZEMLE. Nagy József: A gim­náziumi latintanítás vezérelvei. (Semet­­kay József.) BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Next