Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1938-1939 (72. évfolyam, 1-10. szám)

1938-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI: Dr. kardeván Károly LXXV. ÉVFOLYAM. 1938. SZEPTEMBER. L SZÁM. MEGJELENIK ÉVeNKÉNT TÍZSZER KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VIl­, CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VIII, CSEPREGHY-UTCA 4. TARTALOM. Közgyűlési meghívó. Gróf Teleki Pál: Feladatunk. — Reppner Antal: A fizetési osztályokba nem so­rolt állami tanárok helyzete. — Biró Béla: Hősök tisztelete az iskolában. — Belohorszky Ferenc: Önképzőköreink a nemzetnevelés szolgálatában. FIGYELŐ. Ifj. Kunfalvi Rezső: A ván­dordiákok kérdése. — Vujsz János: A középiskolai reform Franciaországban. — Hári Ferenc: A német tanárképzés új szempontjai. FORGÁCSOK: Az ötvenedik forgács. (kk.) — Az érdemjegyek az évvégi értesí­tőkben. (kk.) HÍREK. — HALOTT­AINK. KÖNYVSZEMLE. Prinz Gyula: Magyar földrajz. (Taborsky Ottó.) — Olasz Pé­ter: Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. (Zibolen Endre.) — Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társas-lélektani ala­pon. (Földessy Gyula.) — Lux Gyula: Nyelvű adatok a délszepesi és dobsinai nép településtörténetéhez. (Loisch Já­nos.) ■ — Koczogh Ákos: Expresszioniz­­mus. (Vajda László.) — Szabó Zoltán: Az átöröklés. (Regős József.) — Mohay Ádám: Légoltalmi tantervi tájékoztató. (Förster Rezső.) Beküldött könyvek. —

Next