Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1938-1939 (72. évfolyam, 1-10. szám)

1938-09-01 / 1. szám

Az Egyesület postatakarékpénzt. csekkszámlája 5015. szám. NYUGTÁZÁS az 1938 május 12-től 1938. szeptember 1-ig befolyt összegekről. Tagdíj 1935/6-ra a 6 P: Bánhidy O., Gedő L. (0-80 P), Róder P., Tárnái L. (II. 3 P). 1930/7. 1-re a 3 P: Ember I., Nagy B., Szilvásy J., Tárnái L., Will P. 1930/7. Il-re a 3 P: Alszeghy Zs. (2 P), Balázs L., Benkő B., Fodor F., Juth­ B., Kerecsényi D., Miklóssy K., Tóth D., Trombitás Gy., Varga J. 1936/7-re a 6 P: Berentés L., Bessenyei B., Bozzai Gy., Cziriák B., Dióssi F. (4 P), v. Durkó A., Erdélyi P. (4 P), Fóris M., Gyökössy L., Gyö­nyör B., Hrabovszky A. (4 P), Jausz B., Kameniczky A., Kiss A. J., Koszto­lányi Z., Kronberger E. (2 P), Madai P., Módi M. (2 P), Osváth Gy., Pais D., Pitroff P. (4 P), Sípos F. (4 P), Schmidt G., Tokay L. 1937/8. 1-re a 3 P. Balassa L., Balázs L., Bárány M., Elekes I., v. Fehér­­váry D., Ignáczy B., Kovácsy J., Takács A., Varga S. 1937/8. 11-re á 3 P. Almássy I., ny. Balogh A., Bartha I., Bartoniek P., Behányi F., Bezzegh Gy., Bordács E., özv. Bordács A.-né, Böröczffy K., Czékus K., Eskulits F., Éltető D., Falábú J., Fábián Gy., Ferencsik L., Földi B., Fuderer J., Gábriel J., Gedeon Gy., Gerecze A., György E., Grabowsky K., Halász V., Hamza Gy., Happ J., Haypál B., Herkely I., Homonnai I., Horváth E., Intze I., Jeanplong J., Kalmár A., Kálmán P., Kárpáti Gy., Keresztúry Gy., Keresztúry K., Kertész J., Koczogh A., v. Kondor J., Kottász J., Kovács K., Kökény F., Körmöczy-Schindler Gy., Laborczy A., Lápossyné Medveczky I., Márkus I. (0-80 P), Márton I., Megyery J., Mező­s- Moóhr Gy., Nagy J., v. Pálfi J. (0-80 P), Pálla J., Pethő-Perepatits I., Piroska D., Polgár E., Peres K. (2-80 P), Rásky K., Sándor V. (2 P), Sándorfi J., Sántha Gy., Scheitz A. (T40 P), Schlosser J., Schummer Sz., v. Simon L., Svehla A., v. Szabó Z., Szentgyörgyi L., Szentirmainé Endreffy V., Szepesi B., Szűcs L., Takó J., Tartia M., Tasnády K., Töreky V., Török Á., Vajk L. (2 P), Várdai B., Zsenaty D. 1937/8-га a 6 P: Almássy M., Alszeghy Zs. (4 P), Apostol B., Ádám J., Arvay J., Babay B., Balázs Gy., Bayer I, Barsi I., Bálint J., Bán K., Bárány L. , Beck P., Bede Z., Bellák V., Bendzsák E., Benkovich I., Benkő B., Benkő Gy., Bertalan R., Boda B., Borda L., Bódy D., Boleszny A., Boross I., Boros­­nyay L., Breznyák J., Budaker K., Czakó F., Czakó J., Czuppon E., Csehély A., Csorba Z., Darkó B., v. Domokos Gy., Dávid Z., Ernős O., Ery E., Fejér J., Fejes Zs., Feiler A., Félegyházy Gy­., Fodor F. (3 P), Folkmann E, Földy J, Fördős L., Fi­ster J., Fü­zesy J., Gálffyné Tarczay E., Gáspár Gy., Gógl D., Gulyás J., Gulyás S., Györffy I., Hajdú J., Hallgató S., Halász D., Hamvas Gy. (4­40 P), Horkay I., Harsányi S., Heller A. (8 P), Herbály A., Herkely J., Hirschberg J., Hollós I., Horkay L., Horné Scholtz I., Horváth B., Horváth E. , Horváth J., Igmándy J., Ihász J., Imreh Zs., Ipoly H., Jakob I., Janson V., Jausz B., Járay I., Jeremiás L., Jégh Gy., Jónás M., Kardeván K., Kardos L., Karsay J., Kassó M., Kaufmanné Geistl I., Klaniczay L„ Klekner J., Kerecsényi D., Keszeg I., Kürzer Gy., Király I., Kimer D., Kiss R., Kiss I„ Kiss János, Kiss Jenő, Kiss K., Kiss I. E., Kiss L., Kiss M., Koch I., Koczak F. , Komán A., Kominyák J., C­onrád F. (T20 P), Kósch J., Kovács A., Kovács L., v. Kovács L, Kovács M., H. Kovács M, König J., v. Kőszegi F., Kunfalvi R., Kutsinszky B., Kronberger A., Láng E., Láng Gy., László G., Lengyel E., Lesi V., Lezsánszky F., Losonczi L, Lovas R., Lőcsei A., Lukács B., Madai P., Magi F., Magi L.,­ Maróthi F. (2 P), Márczy B., Márczyné Szathmáry I, Mezey S., Mihóczy R., Mohácsi E., Molnár B., Molnár J., Nagy E., Nagy F., Nagy G., Nagy J., K. Nagy J., Nagy S., Nem­eskéry A., Nemes K., Nikodémusz A., Nikodémusz J., Novák S., Oláh L., Ónodi P., Orbán I., Országh J., Óváry Z., Öveges I., Paczolay I., Pályi I, Papp I. (6 P), Papp I. (8 P), Papp L., Papp Z., Patkós A., Pálmay L., Pányi A., Pfiszter J., Péchy A., Pék B.,­ ­Vs.

Next