Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1939-1940 (73. évfolyam, 1-12. szám)

1939-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI: DR. KARDEVÁN KÁROLY LXXIII. ÉVFOLYAM. 1939. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. MEGJELENIK ÉVENKÉNT TÍZSZER KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­EGYESÜLET. BUDAPEST VIII. CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST VIII. CSEPREGHY-UTCA 4.­ TARTALOM. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter a helyettes tanárok helyzeté­nek rendezéséről. — Tóth Pál László: A tananyag- és a tanuló-egyéniség vizs­gálata. — Paál Ákos: A műalkotások ismertetése a rajz keretében. FORGÁCSOK: Egykor és most. (kk.) — A kerek, egységes óra. (Hári Ferenc.) — Osztályozzunk-e az órák alatt vagy sem? (Hári Ferenc.) EGYESÜLETI ÉLET. A Győrkerületi Tanári Kör gyűlése. HÍREK. HALOTTAINK. KÖNYVSZEMLE. Földy János: Világos­tól Josephstadtig. (kk.) — J. Huizinga: A holnap árnyékában. (Hári Ferenc.) — Rohracher Hubert: Karakterológia. (Újvári Béla.) — Három Officina-könyv. (Újvári Béla.) — Kenyeres Imre: Aurora (Piroska Dezső.) — Deák Gyula: Feljegyzések a polgári iskola és a tanár­egyesületek múltjából. (Zibelen Endre.) Mátyás Ernő: A sárospataki református főiskola, (n.) BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Next