Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1940-1941 (74. évfolyam, 1-12. szám)

1940-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI DR. KARDEVÁN KÁROLY LXXIV. ÉVFOLYAM. 1940. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. M­EGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VII­. CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST VIII. CSEPREGHY-UTCA 4. TARTALOM. Darmáth Árpád: A németség­ szellemi életének képe a gimnázium felső osztá­lyaiban. — Lakatos László: Tanulóink háziolvasmányai és a világirodalom. FIGYELŐ: Márffy Oszkár: A „Carta della Scuola“ ismertetése. FORGÁCSOK: A pesti diák. (kk.) HÍREK. KÖNYVSZEMLE. Vicsay Lajos: Magyar történelmi olvasókönyv. 1—II. (Ta­­borsky Ottó.) — Csete Balázs: Faluról­­f falura, házról-házra. (Dala József.) — Csorba András: Angol nyelvtan. (Or­szágii L.: — Padányi-Frank A.: A neve­lés módszere. (Happ József.) — Juhász Jenő: Magyar nyelvtani óratervek a­­ polgári iskolák számára. (Székely Ká­roly.)

Next