Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1940-1941 (74. évfolyam, 1-12. szám)

1940-09-01 / 1. szám

REV 2010 Tartalom. I. Értekezések, cikkek, beszédek. Oldal Alszeghy Zsolt: Pintér Jenő az irodalomtörténetíró ........................................ 146 Bernolák Kálmán: Pintér Jenő .............................................................................. 73 Bihari Ferenc: A magyar középiskolák élete az 1939/40. iskolai évben .. 85 Dormáth Árpád: A németség szellemi életének képe a gimnázium felsőbb osztályaiban ..................................................................................................... 1 Ember István: Problémaérzék a magasabbfokú történettanításban ........... 26 Fenczik Jenő: Nemzeti történetünk tanítása és nemzetiségeink ............... 75 Haltenberger Mihály: Hogyan könnyítsük meg a földrajztanulást? 119, 168 Hodinka László: Az élőnyelvi szókincs tanítása ............................................ 211 Kardeván Károly: Az igazság történelmi útján ................................................. 25 --------: Az ellenőrző tanár munkája ...................................................................... 113 -------: Dél felé! ............................................................................................................ 209 Kemény Ferenc: A francia nevelés- és iskolaügy válsága ............................ 281 Kiss Árpád: Tanári múlt, tanári jelen ................................................................. 161 Kornis Gyula: A középiskolai tanári javadalmazás kérdése ....................... 185 Lakatos László: Tanulóink háziolvasmányai és a világirodalom ............... 9 Marczinkó Ferenc: Emlékezés Pintér Jenőre ..................................................... 138 Méhes Gyula: A természetrajzi rajzolás és rajzoltatás ................................ 257 Rezessy Zoltán: A társas nevelés feladatai középiskoláinkban ................... 238 Rózsa József: Az erdélyi róni­ kát. státus piarista vezetés alatt álló gimnáziumának 22­ éves küzdelme. ....................................................... 53 Suszter Zoltán: Egy pillantás a románok erdélyi iskolapolitikájába .... 233 Temesy Győző: Erdély ............................................................................................... 49 -------: Gróf Teleki Pál ............................................................................................... 210 II. Figyelő.. Arató István: Beszámoló egy körkérdésről ......................................................... 266 Benkó Barnabás: Az önképzőkör ügyében ......................................................... 244 Fodor Árpád: Középiskoláink állat- és növényvédelme ................................ 246 Happ József: A dolgozatírás terhe az új tantervben .................................... 173 Hevessy János: Az élménydolgozatokról ............................................................. 241 Hodinka László: Az Élőnyelvi Szakosztály diáklevelezési tevékenysége . . 38 Kardeván Károly: Családvédelem ................................................................. 60 Kerékgyártó Imre: A Katolikus Szemle közoktatásügyi tanulmányai .... 284 Keresztúri­ Kálmán: Beszámoló egy német nyelvi irodalmi nyári tan­folyamról ............................................................................................................. 216 Koczogh Ákos: A magyar irodalom szerepe az új tantervben ................... 195 Márffy Oszkár: A „Carta della Scuola“ ismertetése ........................................ 16 Nagy Pál: A gimnáziumok az 1941. évi költségvetésben ........................... 125 Nevelős Ágoston: Középiskolai tanulók kapcsolatainak irodája ............... 94 Spectator: A pozsonyi magyar gimnázium két éve ........................................ 33 Szabó István Andor: Visszalapozunk ................................................. 41, 152, 286 Újvári Gyula: Az 1939/40. iskolaévi középiskolai évkönyvekben meg­jelent értekezések jegyzéke ....................................................................... 269 Vietorisz József: Pintér Jenő halálára (vers) ....................................................... 171 7 6 § 0 2 1 1 * PEDAGÓGIAI * X^KÖNYVTÁR

Next