Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1940-1941 (74. évfolyam, 1-12. szám)

1940-09-01 / 1. szám

Ill III. Forgácsok. Kardeván Károly: A pesti diák .............................................................................. --------: Az erdélyi iskolák feladata .......................................................................... --------: Egy­ iszony ...................................................................................................... --------: Tanárok kitüntető előléptetése .................................................................. -------: „Gyökértelenek vagyunk“ .................................................................. — --------: A felkunkorodó hanglejtés ....................................................................... . -------: Mi a magyar? ................................................................................................. . -------: A hős ................................................................................................................ --------: Lehetőség ..................................................................................................... --------: Szórványmagyarok iskolája ...................................................................... -------: Szabályzatvédelem ........................................................................................... Temesy Győző: Nyolc év alatt felénél többel csökkent a tanárjelöltek száma ............................................................................................................ IV. Egyesületi élet. Rendkívüli választmányi ülés ..................................................................................... 44 Jegyzőkönyv a rendkívüli választmányi ülésről ................................................. 64 Nyilatkozat........................................................................................................................... 67 Egyesületünk emlékirata ............................................................................................. 97 Jegyzőkönyv az igazgatósági ülésről....................................................................... 103 Jegyzőkönyv a választmányi ülésről ......................................................... 127, 200 Bernolák Kálmán: Elnöki megnyitó a Pintér Jenő-emlékünnepen ............... 137 Egyesületünk felterjesztései........................................................................................ 223 Tájékoztató a balatonfüredi üdülőházról.­........................................... 199, 226 Tájékoztató a mátrai üdülőházról.................................................................... 199 Kiegészítés az egyesület tagjainak az 1940. augusztusi számunkban közölt névsorához ........................................................................................... 289 Tájékoztató az Árpád-kollégiumba való felvételről ........................................... 248 Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület ........................................ 68, 177 Budapesti Tanári Kör..................................................................... 105, 155, 204, 226 Élőnyelvi Szakosztály ...................................................................................... 176, 275 Debreceni Tanári Kör ................................................................................................ 155 Győri Tanári Kör ................................................................................................. 274 Miskolci Tankerületi Kör ............................................................................................ 129 Soproni Tanári K­ör ..................................................................................................... 155 Zsolnai Vilmos: A Tanárok özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület tagjaihoz 177 V. Hírek. 19, 46, 69, 106, 130, 156, 178, 204, 227, 249, 276, 299 VI. Halottaink. 47, 69, 108, 132, 159, 179, 205, 228, 251, 277 Megemlékezések. Schmiedt Alajosról (Esztergomy Ferenc) ............................................................. 72 Fekete Istvánról (Nagy Jenő) .................................................................................. 132 Kisparti Jánosról (Janson Vilmos) ...................................................................... 159 Tóth Mihályról. (Kardeván Károly) ....................................................................205 VII. Könyvismertetések. A katolikus középiskolai főigazgatóság évkönyve az 1939—40. iskolai évről (Nagy Pál) .......................................................................................... Oldal 18 43 63 96 154 175 198 222 247 273 274 62

Next